Ochrona Zabytków


Wariant tytułu Protection of Historical Monuments
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247
Skrót Ochr. Zabyt.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
3 (od 2013)
5 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 279
poprzednie
1234567 ... 14
następne

Szumakowicz, Eugeniusz
Fenomenologiczna definicja zabytku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2008
Myczkowski, Zbigniew
Park kulturowy jako forma obszarowej ochrony zabytków
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2007
Stępień, Piotr M.
Rekonstrukcja i kreacja w odnowie zamku na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2007
Kaczorowska, Maria K.
Park kulturowy jako forma ochrony zespołów urbanistycznych Kraków-Zwierzyniec
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2007
Bromowicz, Jan; Magiera, Janusz
Identyfikacja marmuru użytego w sarkofagu Władysława Jagiełły w Katedrze Wawelskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2006
Sobczyk, Jacek; Obara, Bogusław; Frączek, Piotr; Sobczyk, Joanna
Zastosowania analizy obrazu w nieniszczących badaniach obiektów zabytkowych. Wybrane przykłady
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2006
Baranowski, Jerzy
Andrzej Fischinger (1928-2005)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Pawłowska, Krystyna
Dziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce. Stan badań, stan zabytków, konserwacja, nowe witraże w zabytkowych budowlach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Zabytków
Data wydania: 2005
ISSN: 0029-8247
Dąbrowska-Budziło, Krystyna
Wartości niematerialne odziedziczonego krajobrazu miejskiego. Ich istota, rodzaje i metoda analizy
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Pawłowska, Krystyna
Dziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce. Stan badań, stan zabytków, konserwacja, nowe witraże w zabytkowych budowlach
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2005
Skrzyńska, Anna
Przykłady społecznych inicjatyw w rewitalizacji dawnych obiektów i systemów obronnych dla celów współczesnej turystyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Zabytków
Data wydania: 2004
ISSN: 0029-8247
Pająk, Marta; Mikłaszewicz, Magdalena; Piórczyk, Marzena
Wzmocnienie fundamentów zabytkowego Pałacu Biskupa Erazma Ciołka na krakowskim Starym Mieście przy zastosowaniu technologii mikropali
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2004
Koss, Andrzej
Geneza i działalność Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2003
Sulma, Mirosław; Kaczorowska, Maria K.
Czas na teorię?
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2003
Marcinek, Roman
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2002
Marcinek, Roman
Marian Kornecki (1924-2001)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2001
Janicka, Anna
Secesyjna stolarka drzwi zewnętrznych w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2001
Dobosz, Piotr
Inwestycyjne, organizacyjne i prawne uwarunkowania restauracji krakowskich Sukiennic w XIX w.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2001
Dettloff, Paweł
Kolorystyka XIII-wiecznych, ceglanych fryzów arkadkowych i zębatych w Małopolsce
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2000
Smoleńska, Anna; Rembiś, Marek
Stan zachowania wapienia pińczowskiego zastosowanego w dekoracyjnych elementach architektonicznych kościoła Mariackiego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1999

poprzednie
1234567 ... 14
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/