Rocznik Krakowski


Wariant tytułu Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook
Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Skrót Rocz. Krak.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
20 (od 2019)
100 (od 2023)