Wpływ krępowania odkształceń termicznych na charakterystykę odpryskiwania betonu w pożarze


Numer umowy UMO-2016/23/N/ST8/01155
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Hager, I.; Mróz, K.; Tracz, T.
Contribution of polypropylene fibres melting to permeability change in heated concrete - the fibre amount and length effect
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Hager, Izabela; Mróz, Katarzyna
Role of polypropylene fibres in concrete spalling risk mitigation in fire and test methods of fibres effectiveness evaluation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 2.972
Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela; Tekieli, Marcin
Effect of cold rim on extent and type of concrete fire spalling
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela
Przyczyny i mechanizm powstawania odprysków betonu pod wpływem wysokiej temperatury wywołanej pożarem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.468
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/