Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Wydaw. IGSMiE PAN
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 9

Mala, Marcin; Generowicz, Agnieszka
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Generowicz, Agnieszka; Trzmiel, Tadeusz; Mazur, Janusz; Jędrusiak, Radosław; Śmiałek, Witold; Ostrzołek, Grzegorz; Kulczycka, Joanna
Strategia gospodarki o obiegu zamkniętym dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA jako element realizacji cyrkularności miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Generowicz, Agnieszka; Kulczycka, Joanna
Gospodarka cyrkulacyjna w Krakowie – wyzwania, bariery i korzyści
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Generowicz, Agnieszka; Chmielewska, Monika; Dorosz, Aneta; Kultys, Henryk; Kabaciński, Marek
Realizacja metabolizmu miasta Krakowa w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi i energią z nich odzyskaną
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander
Odpady z biogazowni rolniczej jako surowiec do produkcji nawozów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Korniejenko, Kinga; Gądek, Szymon
Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście epidemii koronawirusa - studium przypadku krakowskich uczelni technicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Żyra, Joanna
Determinanty nakładów na działalność innowacyjną w polskich przedsiębiorstwach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander
Identyfikacja wewnętrznych źródeł ryzyka przy produkcji nawozów na bazie odpadów z biogazowni
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Czystsze technologie otrzymywania tripolifosforanu sodu
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/