Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne


Wariant tytułu Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Krakowskiego SITK
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
ISSN 1231-9171
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Kulikowski, Henryk
Zagadnienia techniczne w transporcie kombinowanym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 1997
ISSN: 1231-9171
Flaga, Kazimierz; Słota, Robert
Problemy termiczne związane z realizacją żelbetowych przęseł monolitycznych - w szczególności płytowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 1992
ISSN: 1231-9171
Furtak, Kazimierz
Obliczanie zbrojenia przeciwskurczowego na styku monolitycznej płyty pomostu z belkami prefabrykowanymi typu "Płońsk"
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 1992
ISSN: 1231-9171
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/