Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne


Wariant tytułu Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Krakowskiego SITK
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
ISSN 1231-9171
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 34
12
następne

Franek, Łukasz
Celowość wykorzystania kompleksowych badań ruchu do pozyskiwania danych o bezpieczeństwie w transporcie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Sapoń, Grzegorz; Struska, Paulina
Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Oświęcimia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Rudnicki, Andrzej
Dylematy metodyczne kompleksowych badań ruchu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Rudnicki, Andrzej
Dobór liczby ankieterów w badaniach na kordonie drogowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Sołkowski, Juliusz
Wpływ sztywności górnej warstwy podtorza na oddziaływania dynamiczne pojazd-tor
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Nosek, Marek
Wpływ pochylenia jezdni małego ronda na dynamikę ruchu pojazdów - porównanie przepisów polskich i brytyjskich
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Kulpa, Tomasz
Specyfika badań i pomiarów ruchu w drogowych przewozach ładunków
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Czyczuła, Włodzimierz; Wajer, Rafał
Problemy eksploatacji torowisk tramwajowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Bogacz, Roman; Czyczuła, Włodzimierz
Analiza mechaniczna obciążeń drogi kolejowej przy dużych prędkościach pociągów - nawierzchnia z podkładami PS-08 na tle innych konstrukcji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Czyczuła, Włodzimierz; Bogacz, Roman
Ocena oddziaływania kół staliwnych i kuto-walcowanych wagonów towarowych na tor i szyny
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Chyba, Andrzej
Logistyka placu budowy infrastruktury kolejowej na przykładzie kolei niemieckich
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Tracz, Marian
Ronda w Polsce - stan wiedzy i praktyka
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Kotylak, Irena; Puchała, Maciej; Puławska, Sabina; Żurowska, Jolanta
Komputerowy system zdalnego sterowania i kierowania ruchem pociągów ILTOR-2 zainstalowany w Żywcu w ocenie jego bezpośrednich użytkowników
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Lisowski, Sergiusz; Dudek, Paweł; Ajszpur, Bartosz
Geodezyjne pomiary skrajni budowli metodą skaningu laserowego na przykładzie stacji kolejowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Czyczuła, Włodzimierz; Stawowiak, Jerzy; Pawlak, Aleksandra
Badania eksploatacyjne podkładu PS-08 z przytwierdzeniem typu ICOSTRUN-02
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Friedberg, Jan; Szarata, Andrzej
Jakość danych wejściowych w badaniach i modelach ruchu: od KBR do prognoz
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Bauer, Marek
Standaryzacja subiektywnych badań jakości funkcjonowania transportu zbiorowego w ramach kompleksowych badań ruchu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Jamka, Maciej; Lisowski, Sergiusz; Strach, Michał
Możliwości wykorzystania nowej kolejowej osnowy geodezyjnej dla potrzeb modernizacji linii kolejowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2010
ISSN: 1231-9171
Czyczuła, Włodzimierz; Jamka, Maciej; Lisowski, Sergiusz
Badania parametrów stanu nawierzchni kolejowej z podkładami stalowymi typu Y na odcinku testowym w Krakowie-Swoszowicach
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2004
ISSN: 1231-9171
Czyczuła, Włodzimierz; Gertz, Jan
Kształcenie studentów dla potrzeb transportu szynowego w Politechnice Krakowskiej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Data wydania: 2004
ISSN: 1231-9171

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/