Nauka Przyroda Technologie


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ISSN 1897-7820
Lista MNiSW/MEiN B (od 2009)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2009)
6 (od 2010)
5 (od 2011)
6 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
5 (od 2019)
DOI 10.17306/J.NPT
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 13

Pardela, Łukasz; Wilkaniec, Agnieszka; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Wielgus, Krzysztof
Znaczenie terenów zieleni pofortecznej dla zieleni miejskiej Krakowa, Poznania i Wrocławia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2018
ISSN: 1897-7820
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Gaszyński, Jan; Łach, Karolina
Wpływ źródła iniekcji na przemieszczenie fundamentu w warunkach ortotropowego przepływu cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-7820
Woynarowska, Amelia; Żelazny, Sylwester; Żukowski, Witold
Oczyszczanie ścieków powstających w procesie otrzymywania koncentratów cynku i ołowiu za pomocą wymieniaczy jonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-7820
Zachariasz, Agata
Współczesne kierunki i tendencje w projektowaniu parków publicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-7820
Skrzyńska, Anna
Krajobrazy fortyfikacyjne jako obszary zrównoważonej turystyki aktywnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-7820
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Myczkowski, Zbigniew
Rekreacja i poznanie turystyczne w krajobrazie chronionym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-7820
Ozimek, Paweł; Ozimek, Agnieszka
Badanie chłonności krajobrazowej przy użyciu przestrzennego modelu cyfrowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-7820
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Ozimek, Agnieszka; Ozimek, Paweł
Algorytmy przetwarzania obrazu w wyróżnianiu tworzywa kulturowego i przyrodniczego na fotografiach krajobrazowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-7820
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Sykta, Izabela
Cityscape scrapers – kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej w krajobrazie miejskim jako elementy ogniskujące rozwój rekreacji i turystyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-7820
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Łakomy, Katarzyna
Tereny XIX-wiecznej zieleni komponowanej we współczesnej strukturze funkcjonalnej i przestrzennej Katowic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-7820
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Skrzyńska, Anna; Wielgus, Krzysztof; Brzoskwinia, Waldemar
Program planu ochrony zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-7820
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Środulska-Wielgus, Jadwiga
Szlaki turystyki kulturowej jako sposoby ochrony i udostępniania krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-7820
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kowalski, Przemysław; Tarajko-Kowalska, Justyna
Turystyka rowerowa i kolarstwo ekstremalne a ochrona i kształtowanie krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-7820
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/