Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska


Wariant tytułu Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska / [Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW]
Wydawca Wydawnictwo SGGW
ISSN 1732-9353
e-ISSN 2543-7496
Uwagi Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2014)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Klasyfikacja ASJC 1904 Earth and Planetary Sciences: Earth-Surface Processes
1909 Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology
2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
2215 Engineering: Building and Construction
2300 Environmental Science: General Environmental Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 19

Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Kuraj, Filip
Transparent insulation materials market in Europe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2020
ISSN: 1732-9353
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip
Analysis of additional works in completed railway construction projects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2019
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Harasymiuk, Jolanta; Drozd, Wojciech
Strategic environmental assessment of spatial plans in the light of own research
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2019
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śladowski, Grzegorz
Using meta-networks to analyse the impact of adverse random events on the time and cost of completing construction work
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2019
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leśniak, Agnieszka; Górka, Monika; Wieczorek, Damian
Identification of factors shaping tender prices for lightweight curtain walls
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2019
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Plebankiewicz, Edyta; Leśniak, Agnieszka; Karcińska, Patrycja
Założenia modelu weryfikacji planowanej liczby roboczogodzin w wykonawstwie budowlanym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2018
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leśniak, Agnieszka; Piskorz, Grzegorz; Spišáková, Marcela; Mačková, Daniela
Causes of delays in construction works resulting from the provisions of the contract in Poland and Slovakia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2018
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Szewczyk, Bartłomiej; Sroka, Bartłomiej; Śladowski, Grzegorz; Mesároš, Peter; Kutut, Vladislavas
Problems of assessing the duration and cost of restoration projects on the example of Poland, Slovakia and Lithuania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2018
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zima, Krzysztof
Technologia building information modeling w pracy inspektora nadzoru inwestorskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2017
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Juszczyk, Michał
Studies on the ANN implementation in the macro BIM cost analyzes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2017
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur; Michalik, Paweł
Prognozowanie zmian korytotwórczych w uregulowanym korycie rzeki Czarny Dunajec z wykorzystaniem modelu jednowymiarowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2017
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kozik, Renata; Karasińska-Jaśkowiec, Izabela
Stosowanie wymagań środowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych na roboty budowlane dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2017
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Drzewa decyzyjne w analizie wypadkowości w budownictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2017
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Szewczyk, Bartłomiej
Analiza wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi na zmiany funkcji przynależności zmiennych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2017
ISSN: 2543-7496
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Baran-Gurgul, Katarzyna; Raczyński, Krzysztof
Niżówki w zlewniach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i Wieprza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-9353
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Plebankiewicz, Edyta; Leśniak, Agnieszka; Hromádka, Vít; Vítková, Eva; Kocourková, Gabriela
Estimating the value of public construction works in Poland and the Czech Republic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-9353
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Plebankiewicz, Edyta; Juszczyk, Michał; Malara, Jarosław
Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-9353
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobotka, Anna; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof; Kowalik, Marcin
Realizacja robót ziemnych w opinii wykonawców budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-9353
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Juszczyk, Michał; Leśniak, Agnieszka
Przegląd możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w zarządzaniu kosztami przedsięwzięć budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 2543-7496
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/