Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego


Numer umowy UMO-2016/21/D/ST8/01697
Rodzaj projektu Sonata
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 10

Florkiewicz, Wioletta; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Rudnicka, Karolina; Żywicka, Anna; Duarte Guigou, Martin; Tyliszczak, Bożena; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Investigation on green synthesis, biocompatibility, and antibacterial activity of silver nanoparticles prepared using Cistus incanus
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Florkiewicz, Wioletta; Słota, Dagmara; Placek, Angelika; Pluta, Klaudia; Tyliszczak, Bożena; Douglas, Timothy E. L.; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Synthesis and characterization of polymer-based coatings modified with bioactive ceramic and bovine serum albumin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Functional Biomaterials
Data wydania: 2021
ISSN: 2079-4983
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Wójcik, Magdalena; Tyliszczak, Bożena
Investigations on the poly(hydroxybutyric acid)-based hydrogels containing gold nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymer Analysis and Characterization : IJPAC
Data wydania: 2021
ISSN: 1563-5341
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.583
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Tyliszczak, Bożena
Hydroxyapatite powders prepared using two different methods as modifying agents of PVP/collagen composites designed for biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2020
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.604
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Słota, Dagmara; Florkiewicz, Wioletta; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Ceramic-polymer coatings on Ti-6Al-4V alloy modified with l-cysteine in biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Today Communications
Data wydania: 2020
ISSN: 2352-4928
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.678
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Florkiewicz, Wioletta; Malina, Dagmara; Tyliszczak, Bożena; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Manufacturing of titanium and its alloys
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Florkiewicz, Wioletta; Słota, Dagmara; Malina, Dagmara; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Tyliszczak, Bożena
Powłoki kompozytowe do zastosowań biomedycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Florkiewicz, Wioletta; Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Rudnicka, Karolina; Gajewski, Adrian; Olejnik, Ewa; Tyliszczak, Bożena; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Assessment of cytotoxicity and immune compatibility of phytochemicals-mediated biosynthesised silver nanoparticles using Cynara scolymus
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: IET Nanobiotechnology
Data wydania: 2019
ISSN: 1751-875X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 1.859
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pawliszak, Piotr; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Rhodiola rosea extract mediated green synthesis of silver nanoparticles supported by nanosilica carrier
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Chemistry and Physics
Data wydania: 2019
ISSN: 0254-0584
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 3.408
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara; Kijkowska, Regina; Florkiewicz, Wioletta; Pluta, Klaudia; Wzorek, Zbigniew
Hydroxyapatite/silver nanoparticles powders as antimicrobial agent for bone replacements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Croatica Chemica Acta
Data wydania: 2019
ISSN: 1334-417X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.812
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/