Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 7891011121314151617 ... 25
następne

Kawecki, Janusz; Stecz, Piotr; Stypuła, Krzysztof
O konieczności wykonywania obliczeń symulacyjnych wibroizolacji w torze tramwajowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Flaga, Kazimierz
Rewaloryzacja obiektu mostowego na przykładzie wiaduktu drogowego na ulicy Karowej w Warszawie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Jurczakiewicz, Stanisław; Karczmarczyk, Stanisław
Stabilizacja posadowienia zabytkowych budynków przy pomocy mikropali na tle doświadczeń praktycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Janowski, Zbigniew
Beton monolityczny w renowacji obiektów zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-628X
Punktacja czasopisma: 5
Tatara, Tadeusz; Kuboń, Piotr
Wpływ robót strzałowych na stan obiektów budowlanych będących w ich zasięgu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Krajewski, Piotr; Janowski, Zbigniew
Wpływ rodzaju materiału zasypowego na pracę sklepień walcowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Matys, Piotr; Augustyn, Marcin
Wyznaczanie współczynników aerodynamicznych różnych typów łopat wirnika karuzelowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
German, Magdalena; Zaborski, Adam
Numerical analysis of chloride corrosion of reinforced concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Wcisło, Balbina; Ryż, Karol
Selected aspects of composite steel and concrete bridge superstructure design in accordance with PN-EN 1994-2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kuboń, Piotr; Tatara, Tadeusz
Doświadczalna i obliczeniowa analiza dynamiczna stalowej wieży wyciągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Milian, Zdzisław
Dokładne rozwiązania problemu PERT z mieszanymi rozkładami czasu realizacji zadań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Machowski, Andrzej; Mendera, Zbigniew; Żołyniak, Andrzej
Efekty zastosowania eurokodów w obliczeniach szkieletu stalowego budynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Janus-Michalska, Małgorzata; Jasińska, Dorota
Zagadnienie kontaktu sprężystego ośrodka anizotropowego na przykładzie materiału komórkowego o ujemnym współczynniku Poissona
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Augustyńska, Joanna; Dulińska, Joanna
Wpływ wstrząsów górniczych na obwałowanie ziemne składowiska odpadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof
Zarządzanie wartością przedsięwzięć budowlanych w warunkach polskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kawecki, Janusz; Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof
Wpływ konstrukcji obudowy tunelu metra na prognozowany odbiór drgań przez ludzi przebywających w pobliskim budynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kuźniar, Krystyna; Chudyba, Łukasz
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania przekazywania drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi z gruntu na budynek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Gwoździewicz, Piotr; Dębska, Dominika; Midro, Marcin
Wpływ dyfuzji jonów chlorkowych i procesu karbonizacji na trwałość żelbetowych obiektów mostowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta
Błędy w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Wcisło, Michał; Ciurej, Henryk
Zastosowanie mechanicznych tłumików drgań w redukcji poziomu wibracji powłok dyfuzorów laminatowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6

poprzednie
1 ... 7891011121314151617 ... 25
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/