Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 1112131415161718192021 ... 25
następne

Janowski, Zbigniew; Hojdys, Łukasz; Krajewski, Piotr
Analiza statyczna wpływu zasypki na pracę sklepienia walcowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2006
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kisilewicz, Tomasz; Nowak, Katarzyna
Wpływ oszklonej strefy buforowej na bilans cieplny budynku
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2006
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Gaczoł, Tomasz
Budynki energooszczędne wybrane problemy projektowe
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2006
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Maślak, Mariusz
Prawdopodobieństwo katastrofy ustroju nośnego budowli w warunkach pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kuboń, Piotr; Tatara, Tadeusz
Charakterystyki dynamiczne zapór ziemnych i obwałowań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Średniawa, Wojciech; Furtak, Kazimierz
Ocena wpływu przyczepności betonu na nośność zespolenia typu beton-beton
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Tyl, Joanna; Ciurej, Henryk
Analiza wrażliwości i optymalizacja fundamentu pod maszynę drukarską
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Dulińska, Joanna; Zięba, Antoni
Odpowiedź dynamiczna gazociągów na nierównomierne wymuszenie kinematyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Dźwigoń, Wiesław
Dobór przebiegu linii autobusowej z punktu widzenia obsługi pasażera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kogut, Janusz; Ciurej, Henryk
The numerical study of the dynamic train axle forces induced on an uneven railway track
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Paluch, Marian
Stan bezwładności sztywnego ciała materialnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Gwóźdź, Marian
Nośność prętów aluminiowych ściskanych mimośrodowo
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Derkowski, Wit; Zych, Teresa
Nowoczesne materiały kompozytowe do wzmacniania konstrukcji budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Bobulska-Pacek, Irena; Derkowski, Wit; Kocwa, Robert
Uszkodzenie ramy nośnej budynku spowodowane błędnym wykonaniem jej węzłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Seruga, Andrzej; Kaźmierczak, Szymon
Wpływ pilastra na stan naprężenia sprężonej powłoki walcowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Seruga, Andrzej; Faustmann, Dariusz; Szydłowski, Rafał
Analiza stanu odkształcenia żelbetowej powłoki zamkniętej komory fermentacyjnej w wyniku wzmocnienia zewnętrznymi cięgnami bezprzyczepnościowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Furtak, Kazimierz
Zagrożenie zmęczeniowe zespolenia z łącznikami listwowymi w mostach drogowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Machowski, Andrzej; Żwirek, Paweł
Wpływ autokorelacji granicy plastyczności na losową nośność plastyczną konstrukcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Stecz, Piotr; Stypuła, Krzysztof
Analiza wpływu na budynek drgań poziomych wywołanych w ciągu doby przejazdami pociągów metra
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Biernacki, Janusz; Leśniak, Agnieszka
Próba wyznaczania wskaźnika kosztów pośrednich robót budowlanych za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 1112131415161718192021 ... 25
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/