Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 16171819202122232425
następne

Węglarczyk, Stanisław
Ocena prawdopodobieństwa przepływu maksymalnego w roku na podstawie ciągu maksimów miesięcznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Węglarczyk, Stanisław
Ocena prawdopodobieństwa przepływu maksymalnego w roku na podstawie ciągu maksimów przekraczających zadaną wartość
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Piasek, Zbigniew
Wybrane przykłady zastosowań matematycznego opisu powierzchni ziemi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Furtak, Kazimierz
Wybrane zagadnienia modernizacji mostu w ciągu drogi krajowej A4
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Śliwiński, Jacek; Zych, Teresa
Fibrobeton z włóknem polipropylenowym: technologia, właściwości i zastosowanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Osuch, Bolesław; Wacławski, Mieczysław
Ocena wodoprzepuszczalności utworów aluwialnych w dolinach rzecznych karpackiego dorzecza Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Furtak, Kazimierz
Ocena wpływu zmienności obciążeń na szerokość rozwarcia rys w belkach żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Czyczuła, Włodzimierz; Kwiecień, Jan; Stawowiak, Jerzy
Ocena wybranych metod modyfikacji przytwierdzenia szyn do podkładów drewnianych w nawierzchni tramwajowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Stachowicz, Antoni
O dużych błędach w projektowaniu małych układów cięgnowo-belkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Frybes, Andrzej
Wybrane zagadnienia dotyczące mikrostruktury i parametrów fizyczno-mechanicznych odpadów Kombinatu Metalurgicznego w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Słota, Henryk; Drużyńska, Elżbieta
Ekorozwój a realizacja zadań gospodarki wodnej – poszukiwanie rozwiązań kompromisowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Pietrzyk, Kazimierz; Wojtowicz, Zdzisław; Zapał, Andrzej
Obserwacje terenowe zapadowych osiadań fundamentów małowymiarowych w lessach regionu woj. kieleckiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Żeglin, Krystyna; Kurbiel, Jerzy
Rozwój wysokoefektywnych systemów oczyszczania ścieków. Część II Układy technologiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Żeglin-Kurbiel, Krystyna; Kurbiel, Jerzy
Rozwój wysokoefektywnych systemów oczyszczania ścieków. Część I Podstawy procesów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Szczęsny, Jerzy; Łaptaś, Adam; Franik, Halina
Wybór optymalnej pojemności małego zbiornika retencyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Banaś, Lucjan; Cyunel, Bogdan
Minimalizacja kosztu inwestycji oraz eksploatacji budynku dla kompleksu czynników energetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Machowski, Andrzej; Razowski, Aleksander
Algorytm obliczeń szkieletów stalowych budynków dla normowych kombinacji obciążeń
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Pietrzyk, Kazimierz; Wojtowicz, Zdzisław
Migracja wody do strefy przemarzania gruntów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Bryś, Henryk
Geometria refrakcji oraz jej wpływ na precyzyjne pomiary kątów poziomych w osnowach geodezyjnych na terenach zakładów przemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Słota, Henryk; Indyk, Wojciech; Drużyńska, Elżbieta; Potocki, Andrzej
Komputerowe wspomaganie decyzji w planowaniu ochrony wód dużych dorzeczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 16171819202122232425
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/