Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 1819202122232425
następne

Bryś, Henryk; Ławrynkiewicz, Zygmunt
Ewidencja gruntów dla terenu województwa krakowskiego oraz tendencje do założenia nowoczesnego katastru nieruchomości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Wieczysty, Artur; Lubowiecka, Teresa; Kapcia, Jadwiga
Niezawodność syfonów kanalizacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Wolski, Bogdan
Optymalna częstość pomiarów pionowych przemieszczeń budowli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Bryś, Henryk
Niwelacja elektroniczna w geodezji budowlanej za pomocą NA 2002 i NA 3000 LEICA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Ratomski, Jerzy; Witkowska, Hanna; Chlipała, Wiesław
Obliczenia przekrojów regulacyjnych systemów zabudowy potoku górskiego przy użyciu techniki komputerowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Gądek, Wiesław; Łabuda, Piotr
Metoda schematyzacji zlewni górskiej do modelu spływu powierzchniowego na przykładzie zlewni potoku Wielka Puszcza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Szczęsny, Jerzy; Stuckrath, Timm; Witkowska, Hanna
Junctions of pressure pipes. Part II Determination of all losses in a junction of two pipes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Gądek, Wiesław
Wyznaczanie strumienia ciepła glebowego do modelu ewapotranspiracji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Homa, Anna; Osuch, Bolesław
Rozpoznawcze badania zdolności retencyjnej ściółki leśnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Mroczek, Jacek; Ślusarczyk, Urszula; Wacławski, Mieczysław
Prognoza abrazji brzegów zbiornika w Dobczycach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Żyra, Joanna
Przestrzenne studium porównawcze działalności na rzecz ochrony środowiska w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Budziński, Franciszek
Amerykańskie inwestycje bezpośrednie w krajach EWG
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Chrzanowska, Elżbieta; Sroka, Krystyna; Śmiszek, Ryszard
Zastosowanie metody geoelektrycznej do oceny stanu podłoża budowlanego na przykładzie wzgórza jurajskiego w rejonie Olkusza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Nahorecka-Duda, Halina
Zdolność intercepcyjna roślinności niskiej jako funkcja powierzchni rośliny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Sanecki, Leszek
Charakterystyka istniejących stawów osadowych Krakowskich Zakładów Sodowych i przydatność inwestycyjna terenów osadników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Szczęsny, Jerzy; Stuckrath, Timm
Junctions of pressure pipes. Part I. Equilibrium conditions in junctions with an assumption that the streams do not mix up : Losses in a junction in which one pipe joins in from the top into horizontal straight through pipes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Nahorecka-Duda, Halina
Określenie podstawowych parametrów modelu Ruttera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Kowalska, Wanda; Prystaj, Andrzej
Model matematyczny nieustalonego przepływu w przewodach kanalizacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Mazoń, Stanisław; Ratomski, Jerzy
Komputerowa baza danych pomiarowych i jej wykorzystanie do badania zależności hydrodynamicznych przepływu wody i rumowiska w ciekach karpackich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Kisiel, Adam
Komputerowe wspomaganie wymiarowania wybranych elementów budowli hydrotechnicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 1819202122232425
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/