Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 171819202122232425
następne

Śliwiński, Jacek
Wpływ zawartości zaczynu na porowatość i wodoszczelność zaprawy cementowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Kurbiel, Jerzy; Rybicki, Stanisław M.
Analiza zintegrowanych układów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów z chemicznym i biologicznym usuwaniem fosforu. Część. I Podstawy technologiczne usuwania fosforu ze ścieków miejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Żmudziński, Zdzisław; Motak, Edward
Koncepcja metody oceny nośności podłoża fundamentów bezpośrednich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Gaszyński, Jan
Płaskie fale harmoniczne w ośrodku konsolidującym ze zmienną porowatością
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Kocwa-Haluch, Renata
Próba opracowania prostej i szybkiej metody wykrywania u drożdżaków zdolności rozkładu pirokatechiny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Pietrzyk, Kazimierz; Zapał, Andrzej
Próba oceny przydatności odpadów kopalnianych do budownictwa hydrotechnicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Kurbiel, Jerzy; Rybicki, Stanisław M.
Analiza zintegrowanych układów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów z chemicznym i biologicznym usuwaniem fosforu : Cz. 2, problematyka osadów technologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Korzeniowska, Elżbieta
Zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi oraz ich wpływ na zmianę parametrów wytrzymałościowych gruntów stanowiących podłoże budowlane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Kapcia, Jadwiga
Metoda oceny niezawodności syfonów kanalizacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Kawiak, Tadeusz
Korozja piaskowców karpackich w budowlach zabytkowych Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Billewicz, Jerzy; Bryś, Henryk; Ławrynkiewicz, Zygmunt
Aktualne zadania geodezyjnych urządzeń terenów rolnych w zagospodarowaniu strefy ochronnej zbiornika wodnego Dobczyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Żmudziński, Zdzisław
Prace badawcze i wdrożeniowe nad nowymi technologiami mikropali
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Kowalska, Wanda; Prystaj, Andrzej
Założenia programu komputerowego dla projektowania sieci kanalizacji deszczowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Sanecki, Leszek; Wolski, Bogdan
Zastosowanie inklinometrów w pomiarach deformacji podłoża gruntowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Wolski, Bogdan
Optymalizacja procedur pomiarowych w badaniach procesu deformacji podłoża gruntowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Więzik, Beniamin; Gądek, Wiesław; Łabuda, Piotr
Automatyczny system pomiarowy w zlewni potoku Wielka Puszcza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Czachor, Małgorzata
Wpływ antropopresji na występowanie grzybów toksynotwórczych w środowiskach glebowych różnych ekosystemów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Żmudziński, Zdzisław; Motak, Edward
Badania nośności i tworzywa pali iniekcyjnych jet grouting
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Mroczek, Jacek; Ślusarczyk, Urszula; Wacławski, Mieczysław
Abrazja brzegów zbiornika żywieckiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Kowalska, Wanda; Prystaj, Andrzej
Obliczanie średnicy kolektorów jako element komputerowego projektowania sieci kanalizacyjnej w warunkach niestacjonarnego przepływu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 171819202122232425
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/