Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 1415161718192021222324
następne

Piekarczyk, Marek
Zagadnienie pracy nadkrytycznej blachownic zginanych w świetle najnowszych badań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1999
ISSN: 0011-4561
Baran, Katarzyna; Nachlik, Elżbieta
Wstępne badania wpływu zabudowy roślinnej na współczynnik oporu przepływu w dolinie rzeki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1999
ISSN: 0011-4561
Heinrich, Krzysztof; Mazoń, Stanisław
Komputerowy system pomiaru i obliczania geometrii strumienia w galerii przelewu wieżowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Więch, Monika; Piasek, Zbigniew
Wartość nieruchomości w inwestycjach budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Łapuszek, Marta
Wpływ przejścia fali wezbrania na zmiany kształtu koryta rzeki górskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Książyński, Krzysztof W.
Dwuwymiarowy w planie hydrodynamiczny model odpływu ze zlewni górskiej i podgórskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Kandefer, Stanisław; Środa, Bożena
Emisja NOx przy spalaniu LGP w złożu fluidalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Surówka, Andrzej; Piasek, Zbigniew
Aplikacja katastru gruntowego dla potrzeb projektowania i lokalizacji obiektów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Bednarczyk, Dariusz; Furtak, Kazimierz
Uwarunkowania wytrzymałościowe wzmacniania drogowych mostów żelbetowych za pomocą kabli zewnętrznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Lechowska, Agnieszka; Nowarski, Adam
Wyznaczanie średnich współczynników wnikania ciepła zmodyfikowaną i uogólnioną metodą Wilsona
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Kowalska, Wanda; Mionczyńska, Natalia; Prystaj, Andrzej; Wieczysty, Artur
Działanie kolektora deszczowego przy zmianie warunków jego zasilania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Piasek, Zbigniew; Więch, Monika
Ocena metod wycen nieruchomości gruntowych pod wodami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Dąbrowska, Barbara; Wójcik, Włodzimierz; Dąbrowski, Wojciech
Uwagi o obliczeniach rozpuszczalności metali w odciekach ze składowisk śmieci i w wodach podziemnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
Czaplicka-Kotas, Anna; Kocwa-Haluch, Renata
Postęp w metodyce adaptowania drobnoustrojów do toksycznych związków organicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
Kowalska, Wanda; Prystaj, Andrzej; Wieczysty, Artur
Przykład wykorzystania programu komputerowego ALFA w planowaniu modernizacji sieci kanalizacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Żyra, Joanna; Łakomy, Henryk
Budownictwo mieszkaniowe we Francji (elementy interwencjonizmu państwa)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Wieczysty, Artur; Dawidowicz, Antoni L.; Iwanejko, Ryszarda
O metodach wyznaczania czasu sprawności systemu technicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Mikulski, Leszek; Słoński, Marek
Zwichrzenie i optymalizacja belek cienkościennych o zmiennym przekroju poprzecznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Flaga, Andrzej; Peter, Beata
Jednoczesność obciążenia budowli wiatrem i temperaturą pochodzenia klimatycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Bednarczyk, Tadeusz; Kapica, Jadwiga; Lubowiecka, Teresa; Wieczysty, Artur
Niezawodność syfonów melioracyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 1415161718192021222324
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/