Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 1516171819202122232425
następne

Dźwigoń, Wiesław
Estymacja macierzy podróży na podstawie pomiarów natężeń ruchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Łęcki, Jerzy
Ocena nośności łączników wiotkich w połączeniu typu beton-stal
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Kowalska, Wanda; Prystaj, Andrzej; Wieczysty, Artur
Numeryczne modelowanie zasilania przewodów kanalizacji ogólnospławnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Flaga, Andrzej; Sulik, Paweł
Analiza geometryczna struktur kryształowych opisanych na planie prostokątnym i kołowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Bryś, Henryk
Globalny system wyznaczania współrzędnych satelitarną techniką pomiarową GPS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Więch, Monika; Piasek, Zbigniew
Przegląd stosowanych metod i technik wyceny nieruchomości budowlanych i gruntowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Flaga, Andrzej; Kubinyi, Gabriel
Wstępna ocena własności akustycznych pomieszczeń z przekryciami kryształowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Chrzanowska, Elżbieta
Analiza zależności między dynamicznymi a statycznymi parametrami sprężystości przy wykorzystaniu piaskowców fliszu podhalańskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Flaga, Andrzej; Sulik, Paweł
Analiza statyczna żelbetowych struktur kryształowych opisanych na planie prostokątnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Buchta, Robert; Dąbrowski, Wojciech; Książek, Agnieszka
Porównanie współczesnych i tradycyjnych metod określania równowagi węglanowej na przykładzie wybranych ujęć wody pitnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Dąbrowski, Wojciech; Ashley, Richard
Obliczanie oporów hydraulicznych przepływu przez kanały z odłożonym osadem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Czyczuła, Włodzimierz; Tomana, Andrzej
Analiza stanu sił i przemieszczeń rozjazdu zwyczajnego poddanego oddziaływaniom termicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Wieczysty, Artur; Lubowiecka, Teresa
Niezawodność pojedynczej studni promienistej w swobodnym horyzoncie wodonośnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Lubowiecka, Teresa; Wieczysty, Artur
Niezawodność zespołowego ujęcia wody podziemnej za pomocą studni pionowych w napiętym horyzoncie wodonośnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Wacławski, Mieczysław; Mroczek, Jacek; Stonawski, Jacek
Erozja dna koryta Soły poniżej zbiornika w Czańcu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Stachowicz, Antoni
Betonowe zbiorniki na gazy skroplone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Ratomski, Jerzy; Wolski, Bogdan
Eksploatacja wód podziemnych na obszarach pustynnych na przykładzie systemu "Wielka sztuczna rzeka"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Baczyński, Tomasz; Kryłów, Małgorzata; Kurbiel, Jerzy
Beztlenowe usuwanie niebezpiecznych związków organicznych ze ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 1897-628X
Budziło, Barbara
Projektowanie podsystemów ujmowania wody na podstawie programu obliczeniowego ATEN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Kaptur, Leszek; Knapik, Krzysztof; Wierzbicki, Robert
Wybrane problemy zastosowania techniki komputerowej w projektowaniu i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 1516171819202122232425
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/