Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 1213141516171819202122 ... 25
następne

Kropiowska, Dorota; Mikulski, Leszek
Optymalizacja belek cienkościennych na przykładzie płatwi dachowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Wrana, Bogumił; Borowiec, Anna
Zagadnienia modelowania gruntów piaszczystych pod obciążeniem cyklicznym. Przegląd sformułowań oraz analiza czasu osiągnięcia p'=0
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Ciurej, Henryk; Tatara, Tadeusz
Analiza dynamiczna pracy układu wentylator ciągu spalin-blok energetyczny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Janowski, Zbigniew; Chudyba, Krzysztof; Seręga, Szymon
Wymagania bezpieczeństwa pożarowego związane z projektowaniem konstrukcji z betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Wrana, Bogumił; Ruchała, Przemysław
Zastosowanie zespolonej falki Morleta do wyznaczania dekrementu tłumienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Machowski, Andrzej; Tylek, Izabela
Zastosowanie schematów prętowo-tarczowych w obliczeniach szkieletów stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Milian, Zdzisław
Łańcuch krytyczny w budownictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Piekarczyk, Marek
Wykorzystanie nadkrytycznej rezerwy nośności w projektowaniu cienkościennych konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2002
ISSN: 1897-628X
Chmielowski, Wojciech
Symulacyjne modele umożliwiające kontrolę zrzutu ładunków zanieczyszczeń
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Dąbrowski, Wojciech; Kabat, Joanna
Dobór oszczędnej pompy odwadniającej bezodpływowy rów przydrożny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Kulig, Maciej
Zastosowanie nieparametrycznej estymacji funkcji gęstości do konstruowania krzywej częstości przepływów dobowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Piekarczyk, Marek
Projektowanie przesiewaczy bębnowych do utylizacji odpadów z wykorzystaniem nadkrytycznej rezerwy nośności paneli powłoki perforowanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Musialik, Elżbieta; Furtak, Kazimierz
Analiza wybranych metod obliczania rozstawu i rozwarcia rys w belkach żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Węglarczyk, Stanisław; Feliks, Maciej
Porównanie wybranych metod detekcji cykliczności procesów losowych na przykładzie różnych szeregów czasowych. Część II – obszar częstotliwościowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Dąbrowski, Wojciech; Polak, Urszula; Generowicz, Marek
Ocena wpływu pomiaru głębokości napełnienia na dokładność wyznaczanego natężenia przepływu przez koryta zwężkowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Feliks, Maciej
Porównanie wybranych metod detekcji cykliczności procesów losowych na przykładzie różnych szeregów czasowych. Część I – obszar czasowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Wacławski, Mieczysław
Hydrogeologiczne kryterium ustalania zasięgu wewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech
Modelowanie filtracji pospiesznej przy użyciu metody UBE
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech
Modele makroskopowe w filtracji pospiesznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Łapuszek, Marta
Przyczyny intensywnej erozji dennej koryta rzeki Dunajec w profilu wodowskazowym Żabno i Zgłobice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2000
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 1213141516171819202122 ... 25
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/