Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 25
następne

Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Mesároš, František
Analysis of the importance and effect of transactors in the environment on the operation of construction enterprises in selected countries
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Banaś, Anna; Jankowski, Robert; Kwiecień, Arkadiusz
Eksperymentalne badania polimerów do elementów wibroizolacji sejsmicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Maciąg, Edward; Lewicki, Józef; Winzer, Jan
Wyburzanie żelbetowych kominków elektrowni „Konin” i oddziaływanie upadku ich masy na sąsiednie obiekty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kawecki, Janusz; Masłowski, Ryszard
Zastosowanie tłumików pasywnych, quasi-aktywnych i hybrydowych do redukcji drgań sejsmicznych i parasejsmicznych budowli – przegląd rozwiązań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Boryczko, Mirosław
Wpływ średnicy łączników wiotkich na poślizg w płaszczyźnie zespolenia elementów stalowo-betonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Tatara, Tadeusz; Pachla, Filip
Wybrane kryteria oceny odporności dynamicznej budynków murowanych poddanych działaniom wstrząsów górniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Matuszak, Aleksander
Związek między statyką zakotwień oraz statyką przekroju żelbetowego według metody naprężeń liniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Plebankiewicz, Edyta
Komputerowe wspomaganie procedury prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kawecki, Janusz; Kowalska, Alicja
Tłumienie drgań w opisie sztywnościowo-bezwładnościowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Radwańska, Maria; Pamin, Jerzy; Cichoń, Czesław
Metody obliczeniowe w mechanice materiałów i konstrukcji rozwijane w Instytucie Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Dulińska, Joanna; Zięba, Antoni
Metody oceny wpływu wstrząsów górniczych na wybrane budowle wielkogabarytowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Furtak, Marcin; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Projektowanie budynków z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kordzikowski, Piotr
Porównanie analitycznych wyników obliczeń z energetycznego kryterium wytężenia Rychlewskiego z dostępnymi danymi doświadczalnymi dla materiałów komórkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Wójcicki, Przemysław; Winnicki, Andrzej
Numeryczny test rozciągania ze ścinaniem według Willama dla modeli betonu rys rozmytych dostępnych w programie DIANA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Maludziński, Bogusław
Korekta wskaźnika EP dla lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Juszczyk, Michał
Modelowanie kosztów realizacji budynków mieszkalnych z zastosowaniem zespołów sztucznych sieci neuronowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof
Odpowiedź masztu z odciągami na wstrząs górniczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
System informatyczny do zarządzania relacjami partnerskimi przedsiębiorstw budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Byrdy, Aleksander; Byrdy, Czesław
Ocieplone stropodachy na blachach fałdowych nad krytymi basenami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kawecki, Janusz; Stypuła, Krzysztof
Wpływ drgań generowanych podczas robót drogowych na zabytkowe obiekty budowlane (diagnoza a posteriori)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4

poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 25
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/