Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 910111213141516171819 ... 25
następne

Przysłópska-Kłosak, Danuta; Kłosak, Andrzej C.; Kłosak, Andrzej K.
Kaganiec energooszczędności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Grzybowska, Wanda
Materiały kamienne do nawierzchni w obszarach zabytkowych, w świetle zharmonizowanych wymagań europejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Toś, Cezary; Wolski, Bogdan; Zielina, Leszek
Geodezyjny monitoring zabytkowej budowli ziemnej metodą skaningu laserowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Dulińska, Joanna
Weryfikacja doświadczalna charakterystyk dynamicznych zabytkowych mostów kamiennych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Ryż, Karol
Zastosowanie elementów betonowych ze zbrojeniem sztywnym do wzmacniania i modernizacji mostów zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Gruszczyński, Maciej; Wereski, Wojciech
Ochrona i naprawa obiektów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów Oxal
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jaworska-Michałowska, Maria
Ochrona historycznej elewacji w procesie termomodernizacji - wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Stachowicz, Antoni; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Ocena wpływu zastosowania rolet termoizolacyjnych na bilans energetyczny budynku i bierne wykorzystanie energii słonecznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Seruga, Teresa; Płachecki, Marian; Seręga, Szymon
Problemy konstrukcyjne przystosowania zabytkowego obiektu przemysłowego do nowej funkcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Janowski, Zbigniew; Janowski, Marcin
Problemy projektowe związane z adaptacją budynków zabytkowych na cele użyteczności publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Stępień, Piotr M.; Karczmarczyk, Stanisław
Problemy technologiczne zabezpieczenia ruin zamku Pieniny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Byrdy, Aleksander; Byrdy, Czesław
Nowoczesne ciepłochronne lekkie stropy z blach fałdowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Karczmarczyk, Stanisław; Jurczakiewicz, Stanisław
Zabezpieczanie historycznych sklepień przed deformacjami pochodzącymi od rozporu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kisilewicz, Tomasz
Prosty model symulacyjny przegrody z izolacją transparentną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław
Praca polimerowego złącza podatnego na przykładzie polowych badań niszczących budynek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Karczmarczyk, Stanisław; Rawicki, Zygmunt
Zabytki post-przemysłowe, współczesne uwarunkowania ich ochrony
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Seruga, Andrzej; Szydłowski, Rafał; Zych, Mariusz
Ocena postępującego procesu zarysowania ścian cylindrycznych w monolitycznych zbiornikach żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-628X
Seruga, Andrzej; Politalski, Wojciech
Graniczne naprężenia stali sprężającej w elementach zginanych sprężonych cięgnami bez przyczepności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kaźmierczak, Szymon
Niezbrojone złącza płytowych elementów sprężonych pod obciążeniem termicznym. Badania i nieliniowa analiza MES
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Janus-Michalska, Małgorzata
Zasada de Saint Venanta w przypadku materiałów komórkowych o ujemnym współczynniku Poissona
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-628X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4

poprzednie
1 ... 910111213141516171819 ... 25
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/