Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-628X
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Bud. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 494
poprzednie
1 ... 19202122232425
następne

Indyk, Wojciech
Koncepcja alokacji zasobów wód powierzchniowych przy uwzględnieniu opóźnień czasowych. Cz. I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Gądek, Wiesław
Proces parowania w obszarze zalesionym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Więzik, Beniamin; Szczepanek, Robert; Łabuda, Piotr
Wpływ rozkładu opadu na hydrogram odpływu w warunkach zmieniającego się zagospodarowania zlewni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Potocki, Andrzej
Model optymalizacyjny szczytowej elektrowni wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Szczęsny, Jerzy
Mały system hydrotechniczny w wybranym obszarze górskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Domagała, Roman; Sarna, Stefan
Badania czasowej zmienności składu chemicznego wybranej realizacji opadu atmosferycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Bardzik, Agnieszka
Wpływ zmian w użytkowaniu gleby na bilans wodny zlewni rolniczej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Węglarczyk, Stanisław
Generacyjny czasoprzestrzenny model opadów w zlewni rzeki Raby
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0011-4561
Banaś, Lucjan; Kram, Dorota; Moj, Eryk
Przezroczyste izolacje transparentne do ocieplania ścian budynków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4560
Bryś, Henryk
Metoda niwelacyjna wyznaczania zmian wychyleń od pionu budowli wieżowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Dąbrowska, Barbara; Dąbrowski, Wojciech
Szacowanie czasu infiltracji do głębokich warstw wodonośnych na podstawie wybranych wskaźników fizykochemicznych wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Furtak, Kazimierz; Średniawa, Wojciech
Ocena nośności łączników wiotkich stosowanych w betonowych elementach zespolonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Wacławski, Mieczysław; Mroczek, Jacek; Ślusarczyk, Urszula
Abrazja brzegów zbiornika w Dobczycach w początkowym okresie jego eksploatacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Czubiński, Jacek
Dwór Dolnowiejski w Myślenicach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1990
ISSN: 0137-5911
Tołłoczko, Zdzisława
Kamienica staromiejska w Krośnie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1989
ISSN: 0011-4561
Tołłoczko, Zdzisława
Musee d'Orsay a potrzeby analogicznego obiektu w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1989
ISSN: 0011-4561
Sadowska, Ewa
Architektura drewniana na Woli Justowskiej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1985
ISSN: 0137-5911
Sadowska, Ewa
Kapliczka św. Jana Nepomucena w Uhrze w województwie chełmskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1985
ISSN: 0137-5911
Arenicz, Ryszard; Gaszyński, Jan; Żmudziński, Zdzisław
Konsolidacja gruntów organicznych pod obciążeniem warstwą namytego piasku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1978
ISSN: 0137-5911
Sadowska, Ewa
Stara Cegielnia w Łagiewnikach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1978
ISSN: 0137-5911

poprzednie
1 ... 19202122232425
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/