Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering


Wariant tytułu Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0016-5352
e-ISSN 2449-9404
Skrót Gaz, Woda Techn. Sanit.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2007)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2007)
9 (od 2010)
6 (od 2011)
5 (od 2013)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
DOI 10.15199/17
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 127
poprzednie
1234567
następne

Dziopak, Józef; Kisiel, Adam
Oddziaływanie zbiorników retencyjnych na funkcjonowanie systemów kanalizacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999
Dąbrowski, Wojciech; Buchta, Robert
Ocena wpływu tworzenia kompleksów nieorganicznych wapnia na równowagę węglanową w wodach naturalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999
Fiszer, Józef
Uzdrowisko a gmina uzdrowiskowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999
Balcerzak, Wojciech; Knapik, Krzysztof; Kubala, Marek
Modelowanie zjawiska zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999
Dąbrowski, Wojciech; Buchta, Robert
Wpływ błędów pomiarowych na dokładność obliczeń indeksu nasycenia wód węglanem wapnia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999
Fiszer, Józef
Ocena możliwości rozwoju ruchu turystyczno-uzdrowiskowego w Polsce w latach 1930-1934
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1997
Wieczysty, Artur; Iwanejko, Ryszarda
Wyznaczanie wymaganego poziomu niezawodności obiektów systemu zaopatrzenia w wodę
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1996
Dąbrowski, Wojciech; Stępień, Edyta; Stępień, Piotr
Dokładne metody wyznaczania równowagi węglanowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1996
Dąbrowski, Wojciech
Obliczenia hydraulicznej współpracy filtrów o skokowo zmiennej wydajności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1995
Dąbrowski, Wojciech; Niemiec, Arkadiusz
Badania technologiczne stacji filtrów o skokowo zmiennej wydajności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1995
Dąbrowski, Wojciech
Konstruktywna krytyka zasad doboru spadków minimalnych kanałów ogólnospławnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1995
Dąbrowski, Wojciech; Ashley, Richard
Transport osadów w kanałach ściekowych - pobór próbek ścieków i osadu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1994
Rak, Janusz; Iwanejko, Ryszarda; Artur Wieczysty
Analiza wstępna badań niezwodnościowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1994
Ratomski, Jerzy; Heinrich, Krzysztof
Badania pola temperatur zbiornika Czaniec
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1994
Anielak, Anna
Oczyszczanie ścieków hutnictwa szkła gospodarczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1992
Banaś, Jerzy; Kurbiel, Jerzy
Wpływ zmiany normatywów ochrony wód w Polsce na projektowanie komunalnych oczyszczalni ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1992
Grabowski, Zbigniew
Wartość opałowa i ciepło spalania jako parametry termiczne odpadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1992
Rak, Janusz; Wieczysty, Artur
Bezpieczeństwo a niezawodność podsystemu uzdatniania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1991
Dziopak, Józef
Metoda wyznaczania pełnej akumulacji ścieków w zbiornikach klasycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1991
Zymon, Wiesław; Bielski, Andrzej
Projektowanie kolumnowych desorberów dwutlenku węgla z wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1990
ISSN: 0016-5352

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/