Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering


Wariant tytułu Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0016-5352
e-ISSN 2449-9404
Skrót Gaz, Woda Techn. Sanit.
Lista MNiSW B (od 2007)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2007)
9 (od 2010)
6 (od 2011)
5 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 11
DOI 10.15199/17
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 123
poprzednie
1234567
następne

Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Przewidywany wpływ zmian klimatu na dysfunkcję systemów odprowadzania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 0016-5352
Żaba, Tadeusz; Bajer, Jarosław; Iwanejko, Ryszarda
Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 0016-5352
Mucha, Zbigniew; Iwanejko, Ryszarda
Zastosowanie metody AHP do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z małej jednostki osadniczej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Iwanejko, Ryszarda; Bajer, Jarosław
Wybrane modele oceny i prognozowania uszkadzalności sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 0016-5352
Bajer, Jarosław; Iwanejko, Ryszarda
Zasady prowadzenia eksploatacyjnych badań niezawodności wodociągowych agregatów pompowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 0016-5352
Wassilkowska, Anna; Dąbrowski, Wojciech
Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych - część II - zabezpieczenia zewnętrzne oparte na cynkowaniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 0016-5352
Wassilkowska, Anna; Dąbrowski, Wojciech
Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych - część I - Struktura wykładziny z zaprawy cementowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 0016-5352
Generowicz, Agnieszka
Określenie ilości odpadów komunalnych dla 40-tysięcznej jednostki osadniczej - badanie wskaźników nagromadzenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2012
Królikowska, Jadwiga
Podczyszczanie ścieków opadowych - rozwiązania, możliwości, efekty. Cz. I. Charakterystyka ścieków opadowych. Usuwanie zawiesiny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2011
Kulesza, Leszek; Generowicz, Agnieszka
Zysk energetyczny ze spalania odpadów komunalnych na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2011
Zielina, Michał; Janusz, Krzysztof
Zastosowanie programu komputerowego HYTRAN do ochrony systemu wodociągowego przed uderzeniami hydraulicznymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2010
ISSN: 0016-5352
Baczyński, Tomasz
Przegląd metod służących wyznaczaniu frakcji ChZT w ściekach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2010
ISSN: 0016-5352
Dąbrowski, Wojciech
[Recenzja]
Typ: recenzja
Data wydania: 2010
Anielak, Anna M.; Majewski, Artur
Usuwanie związków azotu z wody infiltracyjnej na filtrach kontaktowych ze złożem zeolitowym i piaskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 0016-5352
Anielak, Anna M.; Adamowska, Hanna; Diakun, Helena
Oczyszczanie ścieków w systemie SBR w Człuchowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 0016-5352
Anielak, Anna M.; Wojnicz, Mariusz; Piaskowski, Krzysztof
Ocena skuteczności zastosowania zeolitów w oczyszczaniu ścieków komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 0016-5352
Anielak, Anna M.
Wpływ odczynu ścieków przemysłu mleczarskiego na pracę osadu czynnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 0016-5352
Trojanowicz, Karol; Styka, Wiesława; Baczyński, Tomasz
Doczyszczanie ścieków petrochemicznych w stale zanurzonym napowietrzanym złożu biologicznym (ASFBBR) - doświadczenia z badań w skali pilotowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 0016-5352
Płoskonka, Robert; Tuszyńska, Anna
Przepisy pożarowego zaopatrzenia w wodę a funkcjonowanie i bezpieczeństwo sanitarne sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2008
ISSN: 0016-5352
Zielina, Michał
Próby interpretacji pomiarów mętności w wodzie uzdatnianej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
ISSN: 0016-5352

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/