Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering


Wariant tytułu Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0016-5352
e-ISSN 2449-9404
Skrót Gaz, Woda Techn. Sanit.
Lista MNiSW B (od 2007)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2007)
9 (od 2010)
6 (od 2011)
5 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 11
DOI 10.15199/17
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 123
poprzednie
1234567
następne

Anielak, Anna M.; Smarzyńska, Monika
Oczyszczanie ścieków zeolitami naturalnymi w systemie SBR na oczyszczalni w Krokowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
ISSN: 0016-5352
Baczyński, Tomasz; Beńko, Piotr; Styka, Wiesława
Wykorzystanie testów technologicznych do oceny aktywności osadu czynnego oraz charakterystyki ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
ISSN: 0016-5352
Rybicki, Stanisław M.
Wpływ obecności związków fosforu na jakość wody do spożycia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
Zymon, Wiesław
Usuwanie niskich stężeń azotu amonowego z wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
Styka, Wiesława; Beńko, Piotr
Wpływ gospodarowania wodami osadowymi na usuwanie azotu ze ścieków miejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
Żeglin-Kurbiel, Krystyna; Wójcik, Włodzimierz
Problematyka występowania i usuwania azotanów z wód
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
Czaplicka-Kotas, Anna; Szalińska, Ewa; Szostak, Anna; Ślusarczyk, Zbigniew
Mangan w wodach zbiornika Goczałkowice i jego dopływach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Mikosz, Jerzy
Badania analityczne jako podstawa symulacji komputerowej w oczyszczaniu ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
Kułakowski, Przemysław; Biernacka, Adriana
Metody oznaczania związków azotu i fosforu w wodzie i ściekach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
Styka, Wiesława; Beńko, Piotr
Pozyskiwanie węgla organicznego dla usuwania związków biogennych ze ścieków miejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2007
Styka, Wiesława; Beńko, Piotr
Doświadczenia eksploatacyjne w zakresie zwiększenia efektywności usuwania azotu w dużych oczyszczalniach ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2006
ISSN: 0016-5352
Książyński, Krzysztof Wojciech
Metody identyfikacji obszarów wód podziemnych narażonych na zanieczyszczenie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2006
Sarna, Stefan
Identyfikacja wód górnej Wisły wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2006
Twaróg, Bernard
Zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu korzystania ze środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2006
Szalińska, Ewa; Czaplicka-Kotas, Anna; Obyrn, Kajetan d'
Chrom w zlewni zbiornika Czorsztyńskiego – nierozwiązany problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2006
ISSN: 0016-5352
Lechowska, Agnieszka; Maludziński, Bogusław
Oszczędności uzyskiwane przy ogrzewaniu z przerwami w odniesieniu do stosowanych współczynników obniżających zużycie energii
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2005
ISSN: 0016-5352
Mucha, Zbigniew
Jednostkowe koszty inwestycyjne małych oczyszczalni ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2005
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Kapcia, Jadwiga; Lubowiecka, Teresa; Mucha, Zbigniew
Ocena niezawodności systemu usuwania i oczyszczania ścieków w Stanisławicach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2005
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Müller, Jarosław; Bohun, Monika
Porównanie dwóch systemów ogrzewania na przykładzie wybranego domu jednorodzinnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2005
ISSN: 0016-5352
Skrzyniowska, D.; Muller, J.; Sikorska-Bączek, R.; Maczek, K.
Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z zastosowania pomp ciepła do celów grzewczych i klimatyzacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2005

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/