Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering


Wariant tytułu Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0016-5352
e-ISSN 2449-9404
Skrót Gaz, Woda Techn. Sanit.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2007)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2007)
9 (od 2010)
6 (od 2011)
5 (od 2013)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.15199/17
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 128
123456
następne

Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Obecne uwarunkowania prawne w zakresie gospodarki wodomierzowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Królikowska, Jadwiga
Gospodarowanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9404
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Dąbrowski, Wojciech; Zielina, Michał; Pulit, Jolanta; Staroń, Anita; Banach, Marcin
Pylenie domowych filtrów z węglem aktywnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Dąbrowski, Wojciech; Zielina, Michał; Pulit-Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Banach, Marcin
Aspekty zdrowotne stosowania domowych filtrów powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Dąbrowski, Wojciech
Dokładność a wiarygodność pomiaru przepływu przez kanały przy pomocy koryta zwężkowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Dąbrowski, Wojciech; Wassilkowska, Anna
Badania metalograficzne adhezji powłoki ochronnej na żeliwnych rurach wodociągowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Anielak, Anna M.
Osady ściekowe źródłem zielonej energii odnawialnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Królikowska, Jadwiga; Bergel, Tomasz; Cichoń, Tomasz
Możliwości wykorzystania infrastrukturalnego wskaźnika wycieków do oceny stanu technicznego wydzielonych stref sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej; Wawrentowicz, Dariusz
Szacowanie wielkości zrzutu nieoczyszczonych ścieków w wyniku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z wykorzystaniem metod analizy niezawodnościowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Brzóska, Magdalena; Kulesza, Leszek
Ekonomiczne porównanie ogrzewania domu z wykorzystaniem pompy cieplnej gruntowej, pompy cieplnej powietrznej oraz kotła gazowego – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Styka, Wiesława; Beńko, Piotr; Łuszczek, Bartosz
Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków MPWiK Kraków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Dąbrowski, Wojciech; Wassilkowska, Anna
Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania zewnętrznych powłok ochronnych rur z żeliwa sferoidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Zielina, Michał; Pawłowska-Salach, Agata; Herman, Magdalena
Badania laboratoryjne nad rozkładem prędkości wokół głowicy szczelinowej stosowanej do ujmowania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Młyńska, Anna; Zielina, Michał
Zastosowanie wewnętrznych powłok epoksydowych do odnowy przewodów wodociągowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy; Mucha, Marzena
Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Dąbrowski, Wojciech; Wassilkowska, Anna
Możliwość zastosowania mikroskopii elektronowej do badania struktury rur żeliwnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Mikosz, Jerzy; Mucha, Zbigniew
Analiza porównawcza koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem czynników ekonomicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Maludziński, Bogusław
Audyt efektywności energetycznej dotyczący ograniczenia przepływów mocy biernej poprzez zastosowanie lokalnego układu do kompensacji mocy biernej w pompowni wody – analiza przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Bielski, Andrzej; Zymon, Wiesław
Wpływ metody prowadzenia procesu adsorpcji na pylistym węglu aktywnym na efektywność usuwania substancji organicznych z wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Iwanejko, Ryszarda; Generowicz, Agnieszka
Ocena wariantów segregacji odpadów komunalnych „u źródła“ z wykorzystaniem analizy decyzyjnej AHP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2016
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11

123456
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/