betaGaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering


Wariant tytułu Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0016-5352
e-ISSN 2449-9404
Skrót Gaz, Woda Techn. Sanit.
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
11 (od 2015)
DOI 10.15199/17
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 117
123456
następne

Anielak, Anna M.
Osady ściekowe źródłem zielonej energii odnawialnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Królikowska, Jadwiga; Bergel, Tomasz; Cichoń, Tomasz
Możliwości wykorzystania infrastrukturalnego wskaźnika wycieków do oceny stanu technicznego wydzielonych stref sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej; Wawrentowicz, Dariusz
Szacowanie wielkości zrzutu nieoczyszczonych ścieków w wyniku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z wykorzystaniem metod analizy niezawodnościowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Brzóska, Magdalena; Kulesza, Leszek
Ekonomiczne porównanie ogrzewania domu z wykorzystaniem pompy cieplnej gruntowej, pompy cieplnej powietrznej oraz kotła gazowego – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Styka, Wiesława; Beńko, Piotr; Łuszczek, Bartosz
Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków MPWiK Kraków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Dąbrowski, Wojciech; Wassilkowska, Anna
Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania zewnętrznych powłok ochronnych rur z żeliwa sferoidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Zielina, Michał; Pawłowska-Salach, Agata; Herman, Magdalena
Badania laboratoryjne nad rozkładem prędkości wokół głowicy szczelinowej stosowanej do ujmowania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Młyńska, Anna; Zielina, Michał
Zastosowanie wewnętrznych powłok epoksydowych do odnowy przewodów wodociągowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy; Mucha, Marzena
Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Dąbrowski, Wojciech; Wassilkowska, Anna
Możliwość zastosowania mikroskopii elektronowej do badania struktury rur żeliwnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Mikosz, Jerzy; Mucha, Zbigniew
Analiza porównawcza koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem czynników ekonomicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Maludziński, Bogusław
Audyt efektywności energetycznej dotyczący ograniczenia przepływów mocy biernej poprzez zastosowanie lokalnego układu do kompensacji mocy biernej w pompowni wody – analiza przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Bielski, Andrzej; Zymon, Wiesław
Wpływ metody prowadzenia procesu adsorpcji na pylistym węglu aktywnym na efektywność usuwania substancji organicznych z wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Iwanejko, Ryszarda; Generowicz, Agnieszka
Ocena wariantów segregacji odpadów komunalnych „u źródła“ z wykorzystaniem analizy decyzyjnej AHP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Styka, Wiesława; Beńko, Piotr
Ocena stanu eutrofizacji wód Zbiornika Dobczyckiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Dyrek, Joanna; Kulig, Marian; Królikowska, Jadwiga
Czy infiltracja to zjawiska niebezpieczne?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Mikosz, Jerzy
Rozwój modeli matematycznych opisujących emisję N20 z procesów biologicznego oczyszczania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Dąbrowski, Wojciech; Polak, Urszula
Błędy normy ISO 4359
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Bąk, Joanna; Dąbrowski, Wojciech
Zaawansowane narzędzia informatyczne a problematyka niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Ocena awaryjności wodomierzy i jej wpływ na stan niezawodności gospodarki wodomierzowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11

123456
następne© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/