Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering


Wariant tytułu Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0016-5352
e-ISSN 2449-9404
Skrót Gaz, Woda Techn. Sanit.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2007)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2007)
9 (od 2010)
6 (od 2011)
5 (od 2013)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
DOI 10.15199/17
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 127
poprzednie
1234567
następne

Styka, Wiesława; Beńko, Piotr
Ocena stanu eutrofizacji wód Zbiornika Dobczyckiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2016
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Dyrek, Joanna; Kulig, Marian; Królikowska, Jadwiga
Czy infiltracja to zjawiska niebezpieczne?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Mikosz, Jerzy
Rozwój modeli matematycznych opisujących emisję N20 z procesów biologicznego oczyszczania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Dąbrowski, Wojciech; Polak, Urszula
Błędy normy ISO 4359
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Bąk, Joanna; Dąbrowski, Wojciech
Zaawansowane narzędzia informatyczne a problematyka niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Ocena awaryjności wodomierzy i jej wpływ na stan niezawodności gospodarki wodomierzowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Zymon, Wiesław
Wpływ sposobu prowadzenia procesu utleniania zanieczyszczeń wody przy użyciu ClO2 na stężenie ubocznych produktów po procesie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Zymon, Wiesław; Bielski, Andrzej
Analiza zmian stężenia utleniacza w końcowych zbiornikach sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Bielski, Andrzej; Zymon, Wiesław
Analiza pracy zbiorników kontaktowych do dezynfekcji wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Gąska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka
Metodologia analizy oddziaływania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami na środowisko naturalne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Generowicz, Agnieszka; Gąska, Krzysztof
Porównanie różnych metod analizy wielokryterialnej wykorzystanych w wyborze systemu gospodarki odpadami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Styka, Wiesława; Beńko, Piotr; Baczyński, Tomasz
Wspomaganie substratowe biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Polus, Michał
Zastosowanie metody RT-PCR do detekcji pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wodach powierzchniowych miasta Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy
Strategie modernizacji małych oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia efektywności usuwania azotu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Iwanicka, Katarzyna; Czaplicka-Kotas, Anna; Ślusarczyk, Zbigniew; Szostak, Anna
Miedź w środowisku wodnym Zbiornika Goczałkowice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Obyrn, Kajetan d'; Mucha, Zbigniew
Wpływ modernizacji systemu usuwania ścieków z wyrobisk podziemnych na zmniejszenie uciążliwości zapachowej oraz kosztów eksploatacji w Kopalni Soli w Wieliczce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej
Analiza przyczyn różnicy bilansowej w ilości wody zużytej w budynkach wielolokalowych na przykładzie krakowskiego systemu opomiarowania dostawy wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech; Żuchowski, Dariusz
Powłoki cementowe jako wewnętrzne zabezpieczenie rurociągów przed korozją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Mucha, Zbigniew; Wójcik, Włodzimierz
Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków z reaktorami SBR na terenach wiejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Studencka, Joanna
Wskaźniki do oceny oraz wspomagania decyzji przy wyborze korzystnego rozwiązania układu technologiczno-energetycznego ciepłowni z członem geotermalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/