Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering


Wariant tytułu Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0016-5352
e-ISSN 2449-9404
Skrót Gaz, Woda Techn. Sanit.
Lista MNiSW B (od 2007)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2007)
9 (od 2010)
6 (od 2011)
5 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 11
DOI 10.15199/17
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 123
poprzednie
1234567
następne

Anielak, Anna M.; Wojnicz, Mariusz
Wpływ składu wody na proces usuwania manganu na złożu zeolitowym i piaskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2004
ISSN: 0016-5352
Anielak, Anna M.; Majewski, Artur
Modyfikowane zeolity naturalne w procesie oczyszczania wody powierzchniowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2004
ISSN: 0016-5352
Anielak, Anna M.; Piaskowski, Krzysztof
Czy zeolity modyfikowane mogą być alternatywą w procesach defosfatacji?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2003
ISSN: 0016-5352
Adam Jarząbek
Ocena stanu jakości wód powierzchniowyvh w zlewniach pilotowych dorzecza górnej Wisły według dotychczas stosowanych przepisów oraz przy zastosowaniu kryteriów obowiązujących w Unii Europejskiej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2003
Stefan Sarna
Identyfikacja wód płynących wrażliwych i związanych z nimi obszarów narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego na terenie RZGW w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2003
Fiszer, Józef
Dzień dzisiejszy Pamukkale - antycznego uzdrowiska w Turcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2002
Kocwa-Haluch, Renata; Czachor, Małgorzata
Osady ściekowe - wtórne rezerwuary enterowirusów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2002
Anielak, Anna M.; Piaskowski, Krzysztof
Skuteczność naturalnych zeolitów w usuwaniu związków fosforu z roztworów wodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2001
ISSN: 0016-5352
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech
Matematyczne modelowanie stacji filtrów o zmiennej wydajności z uwzględnieniem kinetyki filtracji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
ISSN: 0016-5352
Anielak, Anna M.; Piaskowski, Krzysztof
Badanie wpływu symultanicznego działania zeolitu w procesie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
ISSN: 0016-5352
Głód, Krzysztof; Bajer, Jarosław
Nowoczesne metody wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych rozwijane w Wielkiej Brytanii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
Kisiel, Adam
Przegląd najnowszych rozwiązań zbiorników kanalizacyjnych. Cz. 2, zbiorniki przerzutowe oraz elementy współdziałające ze zbiornikami kanalizacyjnymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
Kisiel, Adam
Przegląd najnowszych rozwiązań zbiorników kanalizacyjnych. Cz. 1, zbiorniki retencyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
Fiszer, Józef; Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Wody płynące w uzdrowisku - ozdobą czy zagrożeniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
Kisiel, Adam; Dziopak, Józef
Dwukomorowy zbiornik retencyjny typu LICET w grawitacyjnych systemach kanalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
Dąbrowski, Wojciech; Grzegorz Piaseczny
Projektowanie kanalizacji z uwagi na unikanie osadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999
Dziopak, Józef; Kisiel, Adam
Oddziaływanie zbiorników retencyjnych na funkcjonowanie systemów kanalizacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999
Dąbrowski, Wojciech; Buchta, Robert
Ocena wpływu tworzenia kompleksów nieorganicznych wapnia na równowagę węglanową w wodach naturalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999
Fiszer, Józef
Uzdrowisko a gmina uzdrowiskowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999
Balcerzak, Wojciech; Knapik, Krzysztof; Kubala, Marek
Modelowanie zjawiska zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/