Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering


Wariant tytułu Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0016-5352
e-ISSN 2449-9404
Skrót Gaz, Woda Techn. Sanit.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2007)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2007)
9 (od 2010)
6 (od 2011)
5 (od 2013)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
DOI 10.15199/17
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 127
poprzednie
1234567
następne

Kapcia, Jadwiga; Lubowiecka, Teresa; Mucha, Zbigniew
Ocena niezawodności systemu usuwania i oczyszczania ścieków w Stanisławicach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2005
ISSN: 0016-5352
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Müller, Jarosław; Bohun, Monika
Porównanie dwóch systemów ogrzewania na przykładzie wybranego domu jednorodzinnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2005
ISSN: 0016-5352
Skrzyniowska, D.; Muller, J.; Sikorska-Bączek, R.; Maczek, K.
Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z zastosowania pomp ciepła do celów grzewczych i klimatyzacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2005
ISSN: 0016-5352
Anielak, Anna M.; Wojnicz, Mariusz
Wpływ składu wody na proces usuwania manganu na złożu zeolitowym i piaskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2004
ISSN: 0016-5352
Anielak, Anna M.; Majewski, Artur
Modyfikowane zeolity naturalne w procesie oczyszczania wody powierzchniowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2004
ISSN: 0016-5352
Kryłów, Małgorzata; Kułakowski, Przemysław
Wstępna ocena wyników oznaczeń metodą chromatografii gazowej niektórych związków chloroorganicznych w ściekach oczyszczonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2003
ISSN: 0016-5352
Anielak, Anna M.; Piaskowski, Krzysztof
Czy zeolity modyfikowane mogą być alternatywą w procesach defosfatacji?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2003
ISSN: 0016-5352
Adam Jarząbek
Ocena stanu jakości wód powierzchniowyvh w zlewniach pilotowych dorzecza górnej Wisły według dotychczas stosowanych przepisów oraz przy zastosowaniu kryteriów obowiązujących w Unii Europejskiej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2003
Stefan Sarna
Identyfikacja wód płynących wrażliwych i związanych z nimi obszarów narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego na terenie RZGW w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2003
Fiszer, Józef
Dzień dzisiejszy Pamukkale - antycznego uzdrowiska w Turcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2002
Kocwa-Haluch, Renata; Czachor, Małgorzata
Osady ściekowe - wtórne rezerwuary enterowirusów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2002
Anielak, Anna M.; Piaskowski, Krzysztof
Skuteczność naturalnych zeolitów w usuwaniu związków fosforu z roztworów wodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2001
ISSN: 0016-5352
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech
Matematyczne modelowanie stacji filtrów o zmiennej wydajności z uwzględnieniem kinetyki filtracji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
ISSN: 0016-5352
Anielak, Anna M.; Piaskowski, Krzysztof
Badanie wpływu symultanicznego działania zeolitu w procesie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
ISSN: 0016-5352
Głód, Krzysztof; Bajer, Jarosław
Nowoczesne metody wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych rozwijane w Wielkiej Brytanii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
Kisiel, Adam
Przegląd najnowszych rozwiązań zbiorników kanalizacyjnych. Cz. 2, zbiorniki przerzutowe oraz elementy współdziałające ze zbiornikami kanalizacyjnymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
Kisiel, Adam
Przegląd najnowszych rozwiązań zbiorników kanalizacyjnych. Cz. 1, zbiorniki retencyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
Fiszer, Józef; Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Wody płynące w uzdrowisku - ozdobą czy zagrożeniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
Kisiel, Adam; Dziopak, Józef
Dwukomorowy zbiornik retencyjny typu LICET w grawitacyjnych systemach kanalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 2000
Dąbrowski, Wojciech; Grzegorz Piaseczny
Projektowanie kanalizacji z uwagi na unikanie osadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1999

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/