Journal of Agricultural and Food Chemistry


Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0021-8561
e-ISSN 1520-5118
Skrót J. Agr. Food Chem.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 45 (od 2012)
40 (od 2013)
45 (od 2014)
40 (od 2015)
45 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 45
Klasyfikacja ASJC 1100 Agricultural and Biological Sciences: General Agricultural and Biological Sciences
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 17

Kumorkiewicz-Jamro, Agnieszka; Górska, Renata; Krok-Borkowicz, Małgorzata; Mielczarek, Przemysław; Popenda, Łukasz; Lystvan, Kateryna; Pamuła, Elżbieta; Wybraniec, Sławomir
Unveiling alternative oxidation pathways and antioxidant and cardioprotective potential of amaranthin-type betacyanins from spinach-like Atriplex hortensis var. ‘rubra’
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2023
ISSN: 1520-5118
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sutor, Katarzyna; Wybraniec, Sławomir
Identification and determination of betacyanins in fruit extracts of melocactus species
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2020
ISSN: 0021-8561
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.279
Kumorkiewicz, Agnieszka; Szmyr, Natalia; Popenda, Łukasz; Pietrzkowski, Zbigniew; Wybraniec, Sławomir
Alternative mechanisms of betacyanin oxidation by complexation and radical generation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2019
ISSN: 1520-5118
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.192
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kumorkiewicz, Agnieszka; Szneler, Edward; Wybraniec, Sławomir
Conjugation of oxidized betanidin and gomphrenin pigments from Basella alba L. fruits with glutathione
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2018
ISSN: 1520-5118
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 3.571
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lystvan, Kateryna; Kumorkiewicz, Agnieszka; Szneler, Edward; Wybraniec, Sławomir
Study on betalains in Celosia cristata Linn. Callus culture and identification of new malonylated amaranthins
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2018
ISSN: 1520-5118
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 3.571
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kumorkiewicz, Agnieszka; Wybraniec, Sławomir
Thermal degradation of major gomphrenin pigments in the fruit juice of Basella alba L. (Malabar spinach)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2017
ISSN: 1520-5118
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 3.412
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir; Starzak, Karolina; Pietrzkowski, Zbigniew
Chlorination of betacyanins in several hypochlorous acid systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 1520-5118
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.154
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir; Starzak, Karolina; Skopińska, Anna; Nemzer, Boris; Pietrzkowski, Zbigniew; Michałowski, Tadeusz
Studies on nonenzymatic oxidation mechanisms in neobetanin, betanin, and decarboxylated betanins
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-8561
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.107
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir; Stalica, Paweł; Spórna, Aneta; Nemzer, Boris; Pietrzkowski, Zbigniew; Michałowski, Tadeusz
Antioxidant activity of betanidin: electrochemical study in aqueous media
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2011
ISSN: 1520-5118
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Wybraniec, Sławomir; Michałowski, Tadeusz
New pathways of betanidin and betanin enzymatic oxidation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2011
ISSN: 1520-5118
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir; Stalica, Paweł; Spórna, Aneta; Mizrahi, Yosef
Profiles of betacyanins in epidermal layers of grafted and light-stressed cacti studied by LC-DAD-ESI-MS/MS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2010
ISSN: 1520-5118
Wybraniec, Sławomir; Nowak-Wydra, Barbara
Mammillarinin: a new malonylated betacyanin from fruits of mammillaria
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2007
ISSN: 1520-5118
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir
Formation of decarboxylated betacyanins in heated red beet (Beta vulgaris L.) root juice monitored by LC-MS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2005
ISSN: 1520-5118
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir; Mizrahi, Yosef
Generation of decarboxylated and dehydrogenated betacyanins in thermally treated purified fruit extract from purple pitaya (Hylocereus Polyrhizus) monitored by LC-ESI-MS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2005
ISSN: 1520-5118
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Schwartz, Liliana; Wolf, David; Markus, Arie; Wybraniec, Sławomir; Wiesman, Zeev
Controlled-release systems for the delivery of cyromazine into water surface
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2003
ISSN: 1520-5118
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Schwartz, Liliana; Wolf, David; Markus, Arie; Wybraniec, Sławomir; Wiesman, Zeev
Controlled-release systems for the insect growth regulator pyriproxyfen
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2003
ISSN: 1520-5118
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, S.; Mizrahi, Y.
Fruit flesh betacyanin pigments in hylocereus cacti
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Data wydania: 2002
ISSN: 1520-5118
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/