Przegląd Budowlany


Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
ISSN 0033-2038
Skrót Prz. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 205
poprzednie
234567891011
następne

Korbel, Wojciech
Problematyka realizacji inwestycji budowlanych w świetle wybranych zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2013
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Hulimka, Jacek; Sieńko, Rafał
System monitorowania konstrukcji cylindrycznego zbiornika na węgiel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Dębowski, Jacek
Cała prawda o budynkach wielkopłytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Dębowski, Jacek
Typowe uszkodzenia w budynkach wielkopłytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Hojdys, Łukasz; Krajewski, Piotr; Seręga, Szymon; Płachecki, Marian
Stan techniczny hiperboloidalnej chłodni kominowej z dużymi imperfekcjami po 35 latach użytkowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Seruga, Andrzej; Szydłowski, Rafał
Zapobieganie zarysowaniu ścian utwierdzonych w fundamencie wczesnym sprężeniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Seruga, Andrzej; Faustmann, Dariusz; Szydłowski, Rafał; Zych, Mariusz
Zbiorniki o ścianie prefabrykowanej z klejonymi pionowymi stykami sprężone zewnętrznymi cięgnami bez przyczepności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Seruga, Andrzej; Kaźmierczak, Szymon
Uszkodzenia i koncepcja naprawy żelbetowego zbiornika na ścieki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Maślak, Mariusz
Badania stali konstrukcyjnej po pożarze w kontekście oceny możliwości jej dalszego użytkowania w elementach nośnych ustrojów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Maślak, Mariusz
Badania stali konstrukcyjnej po pożarze w kontekście oceny możliwości jej dalszego użytkowania w elementach nośnych ustrojów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Fiertak, Maria; Kańka, Stanisław
Właściwości mechaniczne skorodowanej stali zbrojeniowej w betonie trzonu komina przemysłowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Fiertak, Maria; Dębska, Dominika
Przyczyny korozji ocynkowanych rur stalowych stosowanych w systemach rozprowadzania i magazynowania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2038
Dębska, Dominika
Trwałość powłok cynkowych i powłok typu duplex w środowisku agresywnym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2010
ISSN: 0033-2038
Biliński, Wojciech; Piszczek, Kazimierz
Strukturalna naprawa żelbetowych zbiorników na wodę pitną
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2010
ISSN: 0033-2038
Ligęza, Wiesław; Matysek, Piotr; Płachecki, Marian
Analiza przyczyn katastrofy ściany nośnej przy adaptacji zabytkowego obiektu przemysłowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2009
ISSN: 0033-2038
Plebankiewicz, Edyta
Modelowanie procedury selekcji wykonawców robót budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2009
ISSN: 0033-2038
Kisilewicz, Tomasz; Ligęza, Wiesław
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Antoniego Stachowicza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2007
ISSN: 0033-2038
Sieńko, Rafał
Monitorowanie konstrukcji budowlanych a wzrost ich bezpieczeństwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2007
ISSN: 0033-2038
Urban, Maciej
Samozagęszczalne betony wysokiej wytrzymałości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2006
ISSN: 0033-2038
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Kessler, Adam
Nowoczesne konstrukcje uszczelniająco-wzmacniające podłoże na przykładzie budowy zbiornika ziemnego na terenach zdegradowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2006
ISSN: 0033-2038

poprzednie
234567891011
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/