Przegląd Budowlany


Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
ISSN 0033-2038
Skrót Prz. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 198
poprzednie
12345678910
następne

Nowak-Dzieszko, Katarzyna; Rojewska-Warchał, Małgorzata; Dębowski, Jacek
Wpływ mostków termicznych w istniejących i modernizowanych budynkach systemowych W70
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Nowak-Dzieszko, Katarzyna; Rojewska-Warchał, Małgorzata
Analiza wpływu termomodernizacji na straty ciepła przez przenikanie i komfort cieplny budynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Ratajewicz, Bartłomiej; Tatara, Tadeusz
Analiza termiczna żelbetowych kominów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Tatara, Tadeusz
Słowo Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na Jubileusz 70-lecia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Rewers, Iga
Wpływ zbrojenia przypowierzchniowego na szerokość rys w świetle norm PN-EN 1992-1-1 oraz ACI 318
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kijania, Magda
Metody wyznaczania wartości naprężenia przyczepności pomiędzy betonem a stalą zbrojeniową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz; Ślaga, Łukasz
Awaria żelbetowego zbiornika WKF oraz sposób wzmocnienia stalowymi cięgnami bez przyczepności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Ligęza, Wiesław
O bezpieczeństwie trójwarstwowych elementów ściennych w budownictwie wielkopłytowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Plebankiewicz, Edyta; Biadała, Katarzyna
Opłacalność inwestycji realizowanych w systemie PPP na przykładzie parkingu podziemnego w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Zaborski, Adam
Zmiany nośności przekroju żelbetowego wynikające z postępującej degradacji chemiczno-mechanicznej betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Karcińska, Patrycja; Plebankiewicz, Edyta
Polskie wywiadownie gospodarcze – źródło informacji o podwykonawcach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Zych, Mariusz
Uwagi do Aneksu M w PN-EN 1999-3:2006 z zakresu obliczania szerokości rys w wyniku odkształceń wymuszonych – metoda dokładana
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Malara Jarosław
Badania ilościowego aspektu czasu pracy robotników budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Współczesne posadzki przemysłowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Tekstura zaprawy poddanej procesowi degradacji w kominie murowanym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Domagała, Lucyna; Tracz, Tomasz
Wpływ składu oraz technologii wykonania konstrukcyjnych betonów lekkich na ich przepuszczalność
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Domagała, Lucyna
Wpływ poziomu wstępnego nawilżenia kruszywa popiołoporytowego na mrozoodporność konstrukcyjnych betonów lekkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Dębska, Dominika
Wpływ siarczanu sodu i magnezu na trwałość betonów z kruszywem węglanowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Hojdys, Łukasz; Janowski, Zbigniew; Krajewski, Piotr
Wzmacnianie sklepień murowych materiałami kompozytowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Gruszczyński, Maciej
I Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2013. Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy europejskie – teoria a praktyka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0

poprzednie
12345678910
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/