Przegląd Budowlany


Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
ISSN 0033-2038
Skrót Prz. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 198
123456 ... 10
następne

Śladowski, Grzegorz
Wybrane przykłady modelowania i analizy strukturalnej problemów decyzyjnych w budownictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2023
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Janowiec, Filip; Leśniak, Agnieszka; Kula, Tomasz
Przegląd wybranych procedur i środków wpływających na bezpieczeństwo podczas budowy infrastruktury kolejowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Drozd, Wojciech; Klimczak, Wiktoria
Analiza wypadków budowlanych jako zdarzeń niezamierzonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Kijania-Kontak, Magda; Winnicki, Andrzej
Badania doświadczalne przyczepności prętów zbrojeniowych SAS 670/800 do betonu wysokiej wytrzymałości za pomocą próby pull-out
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Walczak, Rafał; Derkowski, Wit
Pomiar sił sprężających w elemencie kablobetonowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Blazy, Julia; Drobiec, Łukasz; Blazy, Rafał
Zastosowanie betonu zbrojonego włóknami szklanymi do tworzenia elementów konstrukcyjnych oraz form architektonicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Janowiec, Filip; Leśniak, Agnieszka; Ćwiertnia, Radosław
Analiza usterek występujących podczas budowy linii kolejowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych – nauka i praktyka. Budowa Przekopu Mierzei Wiślanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Furtak, Marcin; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Różańska, Beata; Bocheński, Paweł; Gintowt, Jolanta
Certyfikacja budynków energooszczędnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Leśniak, Agnieszka; Markiewicz-Zahorski, Przemysław; Węglarz, Arkadiusz
Analiza wpływu rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych budynków nZEB na poziom emisji CO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Program pracy Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Śladowski, Grzegorz
Myślenie systemowe w proaktywnym podejściu do planowania przedsięwzięć budowlanych w warunkach ryzyka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Szewczyk, Bartłomiej; Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Partnerstwo w realizacji przedsięwzięć budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Współcześnie stosowane specjalne okładziny elewacyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Charciarek, Marcin
Idea urzeczywistniona w detalu. Polska architektura betonowa 2008–2018
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2038
Fiszer, Paweł; Żwirek, Paweł
Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych. Część II
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: nie
Fiszer, Paweł; Żwirek, Paweł
Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych. Część I
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: nie
Pabian, Katarzyna; Wosatko, Adam
Weryfikacja poprawności transferu danych BIM w celu obliczeń MES na przykładzie obiektu usługowo-biurowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Radecki-Pawlik, Artur; Stypuła, Krzysztof; Radecki-Pawlik, Bartosz; Brzęk, Mateusz; Plesiński, Karol
Podsypka filtracyjna a narzut kamienny ubezpieczający brzegi cieków górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Jaromska, Ewa; Zych, Mariusz
Szacowanie ryzyka zarysowania płyt fundamentowych według wytycznych niemieckich - komentarz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40

123456 ... 10
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/