Przegląd Budowlany


Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
ISSN 0033-2038
Skrót Prz. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 198
poprzednie
12345678 ... 10
następne

Szydłowski, Rafał; Ślaga, Łukasz; Łabuzek, Barbara
Płyta wagi samochodowej 30-tonowej z betonu sprężonego cięgnami bez przyczepności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zych, Mariusz
Połączenia konstrukcyjne i ruchome w ścianach zbiorników żelbetowych w aspekcie obciążeń wymuszonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Szydłowski, Rafał; Łabuzek, Barbara
Zastosowanie betonu sprężonego w projektach kościołów w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Małek, Macin; Wosatko, Adam
Współpraca wybranych programów inżynierskich w kontekście technologii BIM i analizy statycznej MES
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Drozd, Wojciech
Metody oceny stanu technicznego budynków w aspekcie ich praktycznego zastosowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Drozd, Wojciech
Wybrane rozwiązania przegród poziomych w budynkach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gruszczyński, Maciej
Możliwości wykorzystania kruszywa odzyskanego z mieszanki betonowej za pomocą pakietu domieszek chemicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Szydłowski, Rafał
O projekcie i realizacji sprężonych belek transferowych w budynku przy Placu Zamkowym w Warszawie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Jurczakiewicz, Stanisław
Systemy prętowo-cięgnowe składanych przekryć małych obiektów sportowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Domagała, Lucyna
Lekkie betony konstrukcyjne – projektowanie, wykonywanie, właściwości
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gwóźdź-Lasoń, Monika
Inwestycje budowlane na terenach osuwiskowych – analiza przyczynowo-skutkowa powstawania uszkodzeń w budynkach podczas wykonywania prac związanych z modernizacją sąsiedniej inwestycji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Lenart, Małgorzata
Wybrane badania zapraw żywicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Nowak-Michta, Aneta
Aktualne postrzeganie problemów oceny mrozoodporności na podstawie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Rodacki, Konrad; Furtak, Kazimierz
Metody analityczne projektowania belek zespolonych drewniano-szklanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Dębska, Dominika
Technologiczne problemy połączenia tynku cementowo-wapiennego z podłożem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Drozd, Wojciech
Współczesne metody zabezpieczania wykopów szerokoprzestrzennych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gruszczyński, Maciej
Beton wałowany - szansą na tanie i trwałe drogi lokalne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kram, Dorota
Materiały budowlane na bazie drewna – obecny stan wiedzy i możliwości stosowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kram, Dorota; Stelmach, Magdalena
CLT – nowe możliwości dla budownictwa drewnianego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Seruga, Andrzej; Sokal, Piotr
Studium parametryczne wytrzymałości betonu na docisk na podstawie dotychczasowych badań
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

poprzednie
12345678 ... 10
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/