Przegląd Budowlany


Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
ISSN 0033-2038
Skrót Prz. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 205
poprzednie
123456789 ... 11
następne

Nowak-Michta, Aneta
Aktualne postrzeganie problemów oceny mrozoodporności na podstawie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Rodacki, Konrad; Furtak, Kazimierz
Metody analityczne projektowania belek zespolonych drewniano-szklanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Dębska, Dominika
Technologiczne problemy połączenia tynku cementowo-wapiennego z podłożem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Drozd, Wojciech
Współczesne metody zabezpieczania wykopów szerokoprzestrzennych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gruszczyński, Maciej
Beton wałowany - szansą na tanie i trwałe drogi lokalne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kram, Dorota
Materiały budowlane na bazie drewna – obecny stan wiedzy i możliwości stosowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kram, Dorota; Stelmach, Magdalena
CLT – nowe możliwości dla budownictwa drewnianego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Seruga, Andrzej; Sokal, Piotr
Studium parametryczne wytrzymałości betonu na docisk na podstawie dotychczasowych badań
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Ziarko, Bartłomiej; Bucka, Agnieszka; Kolisz, Karolina; Kłosak, Andrzej K.
Możliwości rewitalizacji formy architektonicznej i układu funkcjonalno-przestrzennego budynków wielkopłytowych na przykładzie osiedla „Ruczaj-Zaborze” w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kolisz, Karolina; Kłosak, Andrzej K.; Bucka, Agnieszka; Ziarko, Bartłomiej
Możliwości rewitalizacji układu przestrzennego zespołu mieszkaniowego z budynkami wielkopłytowymi na przykładzie osiedla „Ruczaj-Zaborze” w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Ligęza, Wiesław
Synteza zagadnień technicznych w rewitalizacji budynków wielkopłytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Drozd, Wojciech
Doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Zmiana prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w cegle ceramicznej eksponowanej w siarczanowym i chlorkowym środowisku korozyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Horszczaruk, Elżbieta; Stryszewska, Teresa
Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na skuteczność napraw betonowych konstrukcji podwodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Suchodoła, Maciej
Analiza nośności wieloprzęsłowej stalowej galerii transportowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kawecki, Janusz
Kryteria oceny wpływu drgań komunikacyjnych na budynki zabytkowe i ludzi w budynkach w ujęciu normowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Jarek, Bogusław; Kubik, Aleksandra
Zastosowanie prętów zbrojeniowych z włókna szklanego (GRFP) w budownictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Szydłowski, Rafał; Ogrodniczek, Małgorzata
Pierwsze krajowe pomosty wag samochodowych z betonu sprężonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gwóźdź, Marian; Woźniczka, Piotr
Badania statystyczne losowej zmienności cech wytrzymałościowych stalowych wyrobów hutniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin; Romańska-Zapała, Anna
Wdrażanie dyrektywy EPDE w Polsce w aspekcie działań Politechniki Krakowskiej – Małopolski Certyfikat Budynku Energooszczędnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

poprzednie
123456789 ... 11
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/