Przegląd Budowlany


Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
ISSN 0033-2038
Skrót Prz. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 198
poprzednie
123456789
następne

Ziarko, Bartłomiej; Bucka, Agnieszka; Kolisz, Karolina; Kłosak, Andrzej K.
Możliwości rewitalizacji formy architektonicznej i układu funkcjonalno-przestrzennego budynków wielkopłytowych na przykładzie osiedla „Ruczaj-Zaborze” w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kolisz, Karolina; Kłosak, Andrzej K.; Bucka, Agnieszka; Ziarko, Bartłomiej
Możliwości rewitalizacji układu przestrzennego zespołu mieszkaniowego z budynkami wielkopłytowymi na przykładzie osiedla „Ruczaj-Zaborze” w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Ligęza, Wiesław
Synteza zagadnień technicznych w rewitalizacji budynków wielkopłytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Drozd, Wojciech
Doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Zmiana prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w cegle ceramicznej eksponowanej w siarczanowym i chlorkowym środowisku korozyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Horszczaruk, Elżbieta; Stryszewska, Teresa
Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na skuteczność napraw betonowych konstrukcji podwodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Suchodoła, Maciej
Analiza nośności wieloprzęsłowej stalowej galerii transportowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kawecki, Janusz
Kryteria oceny wpływu drgań komunikacyjnych na budynki zabytkowe i ludzi w budynkach w ujęciu normowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Jarek, Bogusław; Kubik, Aleksandra
Zastosowanie prętów zbrojeniowych z włókna szklanego (GRFP) w budownictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Szydłowski, Rafał; Ogrodniczek, Małgorzata
Pierwsze krajowe pomosty wag samochodowych z betonu sprężonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gwóźdź, Marian; Woźniczka, Piotr
Badania statystyczne losowej zmienności cech wytrzymałościowych stalowych wyrobów hutniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin; Romańska-Zapała, Anna
Wdrażanie dyrektywy EPDE w Polsce w aspekcie działań Politechniki Krakowskiej – Małopolski Certyfikat Budynku Energooszczędnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Nowak, Katarzyna; Nowak-Dzieszko, Katarzyna
Szczelność budynków wielkopłytowych przed i po termomodernizacji – wymóg czy dobrowolność
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Grzybowska, Jolanta; Midro, Marcin
Analiza rozwiązania konstrukcyjnego płyty fundamentowej dla garażu wielostanowiskowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Drozd, Wojciech
Dachy zielone rozwiązaniem dla obiektów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Krajewski, Piotr; Hojdys, Łukasz
Analiza parametryczna wpływu właściwości materiału zasypowego na nośność sklepień ceglanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gałek, Paweł
Wykorzystanie techniki wideo do pomiaru okresu drgań własnych kominów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Dębowski, Jacek; Firek, Karol
Stan techniczny elementów balkonów w budynkach wielkopłytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Dębowski, Jacek
Analiza bezpieczeństwa zakotwienia warstwy fakturowej prefabrykatu wielkopłytowego po dociepleniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pańtak, Marek
Analizy dynamiczne w projektowaniu kładek dla pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

poprzednie
123456789
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/