Przegląd Budowlany


Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
ISSN 0033-2038
Skrót Prz. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 198
poprzednie
1 ... 45678910
następne

Byrdy, Czesław
Zasady ocieplania ścian i podłóg piwnic ogrzewanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Byrdy, Czesław
Wpływ rodzaju pokrycia na rozwiązanie kalenicy stropodachu wentylowanego poddasza mieszkalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Pieniążek, Zbigniew; Sąsiadek, Stanislaw; Królak, Edward
Przegląd i ocena metod osuszania ścian
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Dyduch, Krzysztof; Tracz, Marian
XLII Konferencja naukowa KILiW PAN i KN PZITB
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Rudnicki, Andrzej; Skoplak, Grażyna ; Słowakiewicz, Tadeusz
Metoda opracowania przepisów techniczno-budowlanych projektowania, budowy i eksploatacji autostrad płatnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1996
Kuc, Sabina
Problemy projektowania okien w obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1996
ISSN: 0033-2038
Kuc, Sabina
Wybrane sposoby termorenowacji przegród szklanych w budynkach mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
ISSN: 0033-2038
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman
Teoria użyteczności w warunkach ryzyka i niepewności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Kowalik, Jerzy
Problemy projektowania technologii i organizacji budowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Banaś, Lucjan
Przegrody budowlane zdrowych budynków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Kubica, Józef; Zajączkowski, Leszek
Wycena wartości nieruchomości metodą wielowymiarowej analizy porównawczej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Buryta, Jerzy
Zastosowanie metody lateksowej w likwidacji korozji betonu zwykłego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Jamroży, Zygmunt
Przyczyny nieskutecznych napraw i zabezpieczeń betonu w konstrukcjach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Flaga, Kazimierz
Refleksje na temat zastosowania betonów wysokowartościowych w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Korzeniowska, Elżbieta; Motak, Edward; Rawicki, Zygmunt
Wpływ zanieczyszczeń olejowych na stan techniczny podłoża gruntowego i budynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Ciesielski, Roman; Stypuła, Krzysztof
Specyfika wpływów dynamicznych w eksploatacji metra z nawiązaniem do linii metra w Warszawie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Gintowt, Jolanta
Czas zwrotu kosztów docieplania ścian budynków mieszkalnych jako element wyboru rozwiązania technologicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Kisilewicz, Tomasz
Kształtowanie budynków o małym zapotrzebowaniu na energię - przykład realizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Cyunel, Bogdan; Banaś, Lucjan
Ocena efektywności ekonomicznej okien
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1994
Kaliński, Krzysztof; Pieniążek, Zbigniew; Królak, Edward
Papa samoprzylepna na osnowie z tkaniny szklanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1994

poprzednie
1 ... 45678910
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/