Przegląd Budowlany


Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
ISSN 0033-2038
Skrót Prz. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 205
poprzednie
1 ... 4567891011
następne

Byrdy, Aleksander; Byrdy, Czesław
Sposoby budowania ocieplonych ścian z zewnętrzną okładziną kamienną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
ISSN: 0033-2038
Motak, Edward
Czy jeszcze posadowienie bezpośrednie, czy już fundamentowanie specjalne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
Stachowicz, Antoni
Problemy projektowania konstrukcji drewnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
Flaga, Kazimierz
Dorobek naukowy, organizacyjny i sylwetka profesora zw. dr. inż. Władysława Muszyńskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
Dyduch, Krzysztof
Ocena i opis sposobów wzmocnienia żelbetowych silosów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
Kisilewicz, Tomasz
Wpływ węzłów konstrukcyjnych na całkowitą izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Ciesielski, Roman; Stypuła, Krzysztof
Warunki techniczne dla nowej zabudowy w pobliżu linii metra w Warszawie ze względu na wpływ drgań mechanicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Byrdy, Czesław
Zasady ocieplania ścian i podłóg piwnic ogrzewanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Byrdy, Czesław
Wpływ rodzaju pokrycia na rozwiązanie kalenicy stropodachu wentylowanego poddasza mieszkalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Pieniążek, Zbigniew; Sąsiadek, Stanislaw; Królak, Edward
Przegląd i ocena metod osuszania ścian
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Dyduch, Krzysztof; Tracz, Marian
XLII Konferencja naukowa KILiW PAN i KN PZITB
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Rudnicki, Andrzej; Skoplak, Grażyna ; Słowakiewicz, Tadeusz
Metoda opracowania przepisów techniczno-budowlanych projektowania, budowy i eksploatacji autostrad płatnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1996
Kuc, Sabina
Problemy projektowania okien w obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1996
ISSN: 0033-2038
Kuc, Sabina
Wybrane sposoby termorenowacji przegród szklanych w budynkach mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
ISSN: 0033-2038
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman
Teoria użyteczności w warunkach ryzyka i niepewności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Kowalik, Jerzy
Problemy projektowania technologii i organizacji budowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Banaś, Lucjan
Przegrody budowlane zdrowych budynków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Kubica, Józef; Zajączkowski, Leszek
Wycena wartości nieruchomości metodą wielowymiarowej analizy porównawczej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Buryta, Jerzy
Zastosowanie metody lateksowej w likwidacji korozji betonu zwykłego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995
Jamroży, Zygmunt
Przyczyny nieskutecznych napraw i zabezpieczeń betonu w konstrukcjach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1995

poprzednie
1 ... 4567891011
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/