Przegląd Budowlany


Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
ISSN 0033-2038
Skrót Prz. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 198
poprzednie
1 ... 345678910
następne

Kosecki, Andrzej
Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową (cz. II)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-2038
Więckowski, Andrzej
Automatyczne torkretnice do natryskiwania mieszanek betonowych (5)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-2038
Kosecki, Andrzej
Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową (cz. I)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-2038
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Rynek dociepleń w obliczu obowiązujących aktów prawnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-2038
Punktacja czasopisma: 4
Więckowski, Andrzej
Transport pneumatyczny zapraw, mieszanek i materiałów granulowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-2038
Więckowski, Andrzej
Ekonomika wybranych sposobów podawania mieszanki betonowej (cz. III)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-2038
Więckowski, Andrzej
Technika pompowania mieszanki betonowej (cz. I)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-2038
Ciesielski, Roman
O rzeczoznawstwie inżynierskim w przedwojennej Polsce. Uwagi refleksyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-2038
Furtak, Marcin
Nowoczesne technologie w projektowaniu budynków inteligentnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-2038
Grzybowska, Wanda
Specyficzne rozwiązania konstrukcji nawierzchni w obszarach zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2000
Banaś, Lucjan
Budynki przepuszczające powietrze przez przegrody w praktyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2000
Fiszer, Józef
Budowle i obiekty związane z zaopatrzeniem w wodę miast polskich wczoraj i dziś
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2000
Kawecki, Janusz
Kształcenie inżynierów budownictwa z uwzględnieniem wymagań gospodarki rynkowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
Byrdy, Aleksander; Byrdy, Czesław
Sposoby budowania ocieplonych ścian z zewnętrzną okładziną kamienną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
ISSN: 0033-2038
Motak, Edward
Czy jeszcze posadowienie bezpośrednie, czy już fundamentowanie specjalne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
Stachowicz, Antoni
Problemy projektowania konstrukcji drewnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
Flaga, Kazimierz
Dorobek naukowy, organizacyjny i sylwetka profesora zw. dr. inż. Władysława Muszyńskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
Dyduch, Krzysztof
Ocena i opis sposobów wzmocnienia żelbetowych silosów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1998
Kisilewicz, Tomasz
Wpływ węzłów konstrukcyjnych na całkowitą izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997
Ciesielski, Roman; Stypuła, Krzysztof
Warunki techniczne dla nowej zabudowy w pobliżu linii metra w Warszawie ze względu na wpływ drgań mechanicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1997

poprzednie
1 ... 345678910
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/