Synteza i badanie właściwości nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradowalności


Numer umowy UMO-2016/23/N/ST8/01273
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 8

Radwan-Pragłowska, Julia
Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Radwan-Pragłowska, J.; Korniienko, V.; Husak, Ye.; Deineka, V.; Janus, Ł.; Matysek, D.; Holubnycha, V.; Oleshko, O.; Piątkowski, M.; Pogorielov, M.
Nanostructured hemostatic sponges made from chitosan : structural and biological evaluation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Bogdał, Dariusz
Bioactive scaffolds for skin tissue engineering doped with gold nanoparticles prepared from waste biomass
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 1640-4920
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Stangel-Wójcikiewicz, Klaudia; Piątkowski, Marek; Janus, Łukasz; Matýsek, Dalibor; Majka, Marcin; Amrom, Dalia
The potential of novel chitosan-based scaffolds in pelvic organ prolapse (POP) treatment through tissue engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Molecules
Data wydania: 2020
ISSN: 1420-3049
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.411
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Deineka, Volodymyr; Janus, Łukasz; Korniienko, Viktoriia; Husak, Evgenia; Holubnycha, Viktoria; Liubchak, Iryna; Zhurba, Vyacheslav; Sierakowska, Aleksandra; Pogorielov, Maksym; Bogdał, Dariusz
Chitosan-based bioactive hemostatic agents with antibacterial properties—synthesis and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Molecules
Data wydania: 2019
ISSN: 1420-3049
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.267
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Piątkowski, Marek; Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Bogdał, Dariusz; Matysek, Dalibor; Cablik, Vladimir
Microwave-assisted synthesis and characterization of chitosan aerogels doped with Au-NPs for skin regeneration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Testing
Data wydania: 2019
ISSN: 0142-9418
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.275
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Janus, Łukasz; Bogdał, Dariusz; Matysek, Dalibor; Čablik, Vladimir
Microwave-assisted synthesis and characterization of antibacterial O-crosslinked chitosan hydrogels doped with TiO2 nanoparticles for skin regeneration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Kitala, Diana; Janus, Łukasz; Klama-Baryła, Agnieszka; Łabuś, Wojciech; Tomanek, Ewa; Glik, Justyna; Matysek, Dalibor; Bogdał, Dariusz; Kawecki, Marek
Microwave-assisted synthesis and characterization of bioactive chitosan scaffolds doped with Au nanoparticles for mesenchymal stem cells culture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/