Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych


Numer umowy LIDER/28/0167/L-8/16/NCBR/2017
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 19

Formela, Krzysztof; Kurańska, Maria; Barczewski, Mateusz
Recent advances in development of waste-based polymer materials: a review
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2022
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.967
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malewska, Elżbieta; Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria
Impact of various catalysts on transesterification of used cooking oil and foaming processes of polyurethane systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Open-cell bio-polyurethane foams based on bio-polyols from used cooking oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cleaner Production
Data wydania: 2022
ISSN: 0959-6526
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 11.072
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander; Sałasińska, Kamila
Zamkniętokomórkowe pianki poliuretanowe modyfikowane biopoliolem z oleju posmażalniczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Polaczek, Krzysztof; Sałasińska, Kamila; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander
Otwartokomórkowe pianki poliuretanowe modyfikowane biopoliolem z oleju posmażalniczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria; Auguścik-Królikowska, Monika; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Open-cell polyurethane foams of very low density modified with various palm oil-based bio-polyols in accordance with cleaner production
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cleaner Production
Data wydania: 2021
ISSN: 0959-6526
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 11.072
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta
Waste cooking oil as starting resource to produce bio-polyol - analysis of transesteryfication process using gel permeation chromatography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2021
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Leszczyńska, Milena; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Implementation of circular economy principles in the synthesis of polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta; Polaczek, Krzysztof; Prociak, Aleksander; Kubacka, Joanna
A pathway toward a new era of open-cell polyurethane foams—influence of bio-polyols derived from used cooking oil on foams properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Niemiec, Magdalena
Cleaner production of epoxidized cooking oil using a heterogeneous catalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.146
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria ; Beneš, Hynek ; Sałasińska, Kamila ; Prociak, Aleksander ; Malewska, Elżbieta ; Polaczek, Krzysztof
Development and characterization of “green open-cell polyurethane foams” with reduced flammability
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria ; Barczewski, Roman ; Barczewski, Mateusz ; Prociak, Aleksander ; Polaczek, Krzysztof
Thermal insulation and sound absorption properties of open-cell polyurethane foams modified with bio-polyol based on used cooking oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Leszczyńska, Milena; Kubacka, Joanna; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Effects of modified used cooking oil on structure and properties of closed-cell polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.667
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Polaczek, Krzysztof; Auguścik-Królikowska, Monika; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Open-cell polyurethane foams based on modified used cooking oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polimery
Data wydania: 2020
ISSN: 0032-2725
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.741
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Polaczek, Krzysztof; Auguścik-Królikowska, Monika; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Open-cell rigid polyurethane bio-foams based on modified used cooking oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2020
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.43
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Polaczek, Krzysztof; Prociak, Aleksander
Modified used cooking oils an environmentally friendly reactive components for modern polymeric materials
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Wpływ struktury chemicznej bio-polioli z olejów posmażalniczych na właściwości otwartokomórkowych pianek PUR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta
Transestryfikowany olej posmażalniczy jako komponent do syntezy pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Beneš, Hynek; Prociak, Aleksander; Trhlíková, Olga; Walterová, Zuzana; Stochlińska, Wioletta
Investigation of epoxidation of used cooking oils with homogeneous and heterogeneous catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cleaner Production
Data wydania: 2019
ISSN: 0959-6526
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 7.246
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/