Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Wariant nazwy wydawcy Wydawnictwa AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

AGH University of Science and Technology in Kraków
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 22
12
następne

Iwaszczuk, Aleksander; Sabal, Maciej; Nowaczek, Agnieszka; Kutyna-Bakalarska, Marta; Uberman, Robert; Mazur, Janusz
Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w praktyce gospodarczej
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 120
Data wydania: 2022
Iwaszczuk, Aleksander; Yakubiv, Valentyna; Baran, Jarosław
Rynek ropy naftowej w obliczu koronakryzysu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sabal, Maciej; Iwaszczuk, Aleksander
Badania postaw mieszkańców Małopolski w obszarze GOZ. Perspektywy na przyszłość
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander; Yakubiv, Valentyna; Baran, Jarosław
Popyt inwestycyjny na złoto w czasie kryzysu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander; Jastrzębski, Paweł; Baran, Jarosław
Analiza czynników wpływu na globalny rynek ropy naftowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander; Dvulit, Zoriana; Baran, Jarosław
Badanie wpływu czynników gospodarczych USA na rynek złota
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wojciechowski, Andrzej; Iwaszczuk, Aleksander
Energetyczne wykorzystanie uciążliwych odpadów komunalnych jako ważny element strategii GOZ
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Baruch, Katarzyna; Szeląg, Agata; Majchrzak, Aleksandra
Scale model studies on the sound absorption of perforated panels
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Górski, Marek
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). Kilka uwag o historii, celach i aktualnych działaniach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander; Yakubiv, Valentyna
Globalny rynek skroplonego gazu ziemnego. Tendencje rozwoju w XXI wieku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ostręga, Anna; Szewczyk-Świątek, Anna; Świątek, Wojciech
Revitalisierung eines Kiesgrubenkomplexes für Erholungs-, Tourismus- und Naturfunktionen – Tarnower Seenland
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ostręga, Anna; Szewczyk-Świątek, Anna; Świątek, Wojciech
Rewitalizacja zespołu żwirowni dla funkcji rekreacyjno-turystycznych i przyrodniczych – Pojezierze Tarnowskie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Uwodzeni przez media. Na marginesie rozważań Theodora W. Adorna o regresywnych funkcjach mediów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Nering, Krzysztof; Pawluś, Michał
Projektowanie kierunkowości źródła dźwięku w kontekście budowy sztucznych ust
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Nikolaiev, S.; Telenyk, S.; Tymoshenko, Y.
Human stress detection using non-contact remote photoplethysmography from video stream
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Anielak, Anna M.; Łomińska, Dominika
Źródła powstawania i charakterystyka kwasów fulwowych, prekursorów ubocznych produktów procesu utleniania i dezynfekcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szewczyk-Nykiel, Aneta; Kazior, Jan
Badania procesu spiekania w obecności fazy ciekłej spieków Astaloy Mo przy pomocy metod analizy obrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Szewczyk-Nykiel, Aneta
Struktura i właściwości spieku Astaloy Mo z dodatkiem boru
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Łuszczycki, Marian; Żelasko, Jerzy
Wpływ dynamiki ssawnych zaworów języczkowych na prace sprężarki tłokowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1990
Cyklis, Piotr
Model matematyczny sprężarki tłokowej wyposażonej w zawory płytkowe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1990

12
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/