Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. PK

Cracow University of Technology

Department of Automatic Control and Information Technology

Institute of Thermal Power Engineering

Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska. Katedra Systemów Transportowych

SKNKŻ Conkret

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych PK Conkret

Wydaw. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

ZRMiRZ PK
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 942
123456 ... 48
następne

Nowak, Krystyna; Żmudzińska-Żurek, Barbara; Rutkowski, Kazimierz; Suryło, Piotr; Vogt, Elżbieta; Vogt, Otmar
Polacy i chemia na ziemiach polskich w XIX wieku
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2023
Nowak, Krystyna; Żmudzińska-Żurek, Barbara; Rutkowski, Kazimierz; Suryło, Piotr; Vogt, Elżbieta; Vogt, Otmar
Rozwój chemii w XIX wieku
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2023
Żabicka, Agnieszka
Spitsbergen. Przestrzenie społeczne na terenach o ekstremalnie zimnym klimacie
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2023
Ślusarczyk, Ł.
Analysis of strain of thin-walled objects during the milling process
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szafrańska, G.; Jasz, E.; Masoń, M.; Ryznar, A.; Franczyk, E.
Design and realization of a hydraulic gripper
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Franczyk, E.; Maňková, I.; Zębala, W.
Effect of cutting parameters on cutting forces, surface roughness and type of chip in the process of turning sintered cobalt
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Krauze, Weronika
Projektowanie przedszkoli w dwudziestoleciu międzywojennym według normatywów architektonicznych pod redakcją Zdzisława Mączeńskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Homiński, Bartłomiej
Nowoczesne budownictwo biblioteczne w II Rzeczpospolitej w realizacjach i projektach. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne z perspektywy czasu i obecnego wykorzystania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Motak, Maciej
Budynki muzeów wzniesione w II Rzeczpospolitej. Powołanie, recepcja, dziedzictwo: wybór zagadnień
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 8, Dziedzictwo znaczących obiektów użyteczności publicznej okresu międzywojennego
Typ: książka
Redaktor: Motak, Maciej
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2023
Gorczyca, Anna; Przemieniecki, Sebastian W.; Niemiec, Marcin; Bednarz, Szczepan; Guzik, Maciej
Utilization of PHA production waste streams to plants fertilization and stimulation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hebda, Edyta; Cieślik, Aleksandra; Pielichowski, Krzysztof
Bio-based carbonate erythritol and diamine derivatives of dimerized fatty acids as platform for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Komisarz, Karolina; Kurczab, Monika; Majka, Tomasz M.; Pielichowski, Krzysztof
Lignin as flame retardant for selected biopolymers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łukaszewska, Izabela; Raftopoulos, Konstantinos N.; Lalik, Sebastian; Bukowczan, Artur; Marzec, Monika; Pielichowski, Krzysztof
Non-isocyanate polyurethanes: influence of secondary amino groups on thermal and mechanical properties
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Majka, Tomasz M.; Pielichowski, Krzysztof; Raftopoulos, Konstantinos N.; Guzik, Maciej; Szeligowski, Adam; Witko, Tomasz; Zastawny, Olga; Kaczmarski, Adam; Ślósarczyk, Anna; Zima, Aneta; Cichoń, Ewelina; Skibiński, Szymon; Czechowska, Joanna
Selected properties of UV-aged polyhydroxybutyrate/β-tricalcium phosphate [P(3HB)]/β-TCP composites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander; Kurańska, Maria; Bryk, Mirosław
Selected properties of new thermo-reflective coatings for different applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Matras-Postołek, Katarzyna; Żaba, Adam; Sovinska, Svitlana; Dąbczyński, Paweł
Nanocomposite materials-based inorganic nanocrystals for photovoltaic devices
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mazur, Karolina E.; Bazan, Patrycja; Rybicka, Katarzyna; Kuciel, Stanisław
Influence of antibacterial additives on mechanical and fatigue properties of composites based on thermoplastic elastomers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Długosz, Olga; Banach, Marcin
Modified ZnO nanocomposites as bioactive and photocatalytic materials
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bukowczan, Artur; Stachak, Piotr; Pielichowski, Krzysztof
Using PY-GC/MS technique to determine thermal degradation products of non-isocyanate polyurethane/POSS nanocomposites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

123456 ... 48
następne



© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/