Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. PK

Cracow University of Technology

Department of Automatic Control and Information Technology

Institute of Thermal Power Engineering

Instytut Architektury Krajobrazu. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych. Politechnika Krakowska

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska. Katedra Systemów Transportowych

SKNKŻ Conkret

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych PK Conkret

Wydaw. Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska

ZRMiRZ PK
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 961
123456 ... 49
następne

Gaweł, A.; Zębala, W.; Matras, A.
Reduction of carbon dioxide emission during hard milling with CBN tools, based on cutting power predictions and surface roughness measurements
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gaweł, A.
Analysis of destruction and cracking of polylactide and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) blend in additive manufacturing as a process of planning the machining of polymeric materials
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej budynków zabytkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Furtak, Marcin
Tynki szlachetne odrodzonej Polski
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Tynki szlachetne okresu modernizmu. Problemy ochrony : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Furtak, Marcin
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2023
Butelski, Kazimierz
Technologie konserwatorskie vs. modernistyczne tynki w projektach architekta Zbigniewa Kupca w Gdyni
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kowalczyk, Małgorzata
Development of a web application to optimize of cutting force and surface roughness during milling of NiTi shape memory alloy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Nowak, Krystyna; Żmudzińska-Żurek, Barbara; Rutkowski, Kazimierz; Suryło, Piotr; Vogt, Elżbieta; Vogt, Otmar
Polacy i chemia na ziemiach polskich w XIX wieku
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2023
Nowak, Krystyna; Żmudzińska-Żurek, Barbara; Rutkowski, Kazimierz; Suryło, Piotr; Vogt, Elżbieta; Vogt, Otmar
Rozwój chemii w XIX wieku
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2023
Żabicka, Agnieszka
Spitsbergen. Przestrzenie społeczne na terenach o ekstremalnie zimnym klimacie
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2023
Ślusarczyk, Ł.
Analysis of strain of thin-walled objects during the milling process
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szafrańska, G.; Jasz, E.; Masoń, M.; Ryznar, A.; Franczyk, E.
Design and realization of a hydraulic gripper
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Franczyk, E.; Maňková, I.; Zębala, W.
Effect of cutting parameters on cutting forces, surface roughness and type of chip in the process of turning sintered cobalt
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Krauze, Weronika
Projektowanie przedszkoli w dwudziestoleciu międzywojennym według normatywów architektonicznych pod redakcją Zdzisława Mączeńskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Homiński, Bartłomiej
Nowoczesne budownictwo biblioteczne w II Rzeczpospolitej w realizacjach i projektach. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne z perspektywy czasu i obecnego wykorzystania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Motak, Maciej
Budynki muzeów wzniesione w II Rzeczpospolitej. Powołanie, recepcja, dziedzictwo: wybór zagadnień
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 8, Dziedzictwo znaczących obiektów użyteczności publicznej okresu międzywojennego
Typ: książka
Redaktor: Motak, Maciej
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2023
Gorczyca, Anna; Przemieniecki, Sebastian W.; Niemiec, Marcin; Bednarz, Szczepan; Guzik, Maciej
Utilization of PHA production waste streams to plants fertilization and stimulation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hebda, Edyta; Cieślik, Aleksandra; Pielichowski, Krzysztof
Bio-based carbonate erythritol and diamine derivatives of dimerized fatty acids as platform for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Komisarz, Karolina; Kurczab, Monika; Majka, Tomasz M.; Pielichowski, Krzysztof
Lignin as flame retardant for selected biopolymers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

123456 ... 49
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/