Stowarzyszenie Producentów Cementu


Wariant nazwy wydawcy Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 20


Detale architektury betonowej. 2
Typ: książka
Redaktor: Charciarek, Marcin
Data wydania: 2021
Twardowski, Grzegorz
Predestynacja prefabrykacji betonowej do zjawiska rytmu – elementu kreacji formy architektonicznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Mielnik, Anna
Dychotomie betonu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Charciarek, Marcin
Przemiany technologii w polskiej architekturze betonowej 2008-2018
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Zych, Teresa; Najduchowska, Marzena; Rewera, Bartosz
Wpływ rodzaju włókien na właściwości wytrzymałościowe oraz trwałościowe betonu posadzkowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Derkowski, Wit
Prefabrykacja betonowa krokiem w kierunku budownictwa o obiegu zamkniętym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ciepłucha, Wojciech
Procedura BIM w projektowaniu budynków z zastosowaniem prefabrykatów betonowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Początko, Marek
Betonowe monumenty. Architektura betonowa jako kierunek poszukiwań monumentalności w architekturze współczesnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kozłowski, Tomasz
Beton jako zalążek rewolucji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bigaj, Przemysław
Wykorzystanie wykonawczych niedoskonałości betonowego odlewu jako ważnego środka wyrazu architektonicznego w uzyskiwaniu oryginalnej estetyki współczesnych domów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej; Kozak, Aleksander; Sowa, Adrian Iwo
O możliwości wykorzystania cementu z dodatkiem węgla aktywnego do oczyszczania powietrza z NOx
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej; Sokołowski, Kamil; Wasąg, Tadeusz
Możliwość sterowania przyrostem wytrzymałości betonu towarowego za pomocą domieszki z nanokryształami CSH
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

Detale architektury betonowej
Typ: książka
Redaktor: Charciarek, Marcin
Data wydania: 2018
Zych, Teresa; Stypuła, Krzysztof; Kowalska-Koczwara, Alicja; Kasperek, Piotr
Wpływ drgań działających na beton w młodym wieku na wybrane właściwości betonu stwardniałego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Charciarek, Marcin
Polska architektura betonowa po roku 2000 – przemiany formalne i znaczenia detalu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Twardy, Walenty; Kostecki, Marcin; Gruszczyński, Maciej
Nowoczesne rozwiązania technologii betonu wykorzystane w trakcie realizacji konstrukcji galerii "Młociny" w Warszawie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kozłowski, Tomasz
Architektura betonowa i dekompozycja formy architektonicznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bigaj, Przemysław
Wpływ doboru technologii betonu elewacyjnego na wyraz estetyczny współczesnej formy domu jednorodzinnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Zych, Teresa
Właściwości betonu cementowego w temperaturach kriogenicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Zych, Teresa
Właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem recyklatów PET
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/