Monografia / Politechnika Śląska


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 91
12345
następne

Truty, Andrzej
Nieliniowa analiza MES współdziałania konstrukcji z podłożem z zastosowaniem sprężysto-plastycznych modeli gruntów kalibrowanych na bazie testów laboratoryjnych i polowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Biel, Sebastian
Odbiory robót budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Górka, Monika
Ocena czynników kształtujących koszty systemów elewacyjnych przy użyciu metody DEMATEL
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Walczak, Rafał
Badanie długości transmisji dla kabla sprężającego w sytuacji utraty jego zakotwienia mechanicznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Podhalański, Bogusław
Semi-cities inside of metropolises
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Mielnik, Anna
In search of rational materiality
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Twardowski, Grzegorz
Twórcza droga do architektury. Rytm jako główny element kreacji formy architektonicznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Ciepłucha, Wojciech
Nowoczesne narzędzia do projektowania architektury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Kozłowski, Tomasz
On revivals in architecture
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Bigaj, Przemysław
Materialność jako estetyczna determinanta architektury betonowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Gierbienis, Marcin
Biblioteki jako wzorcowy przykład w popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Gierbienis, Marcin
Biofilia w projektowaniu architektonicznym na przykładzie biblioteki dla dzieci w Collodi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Głuchowski, Marcin
Elementarność, jako kierunek kształtowania współczesnej architektury sakralnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Paprzyca, Krystyna
Piękno tradycyjnej architektury w relacji do natury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Początko, Marek
O poszukiwaniu pustki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Dobrowolski, Jan W.; Kobylarczyk, Justyna
Architektura nowoczesna – architektura zrównoważona
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Schneider-Skalska, Grażyna
Housing environment – healthy and interdisciplinary
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Lasiewicz-Sych, Angelika
Architektura ulubionych miejsc – analiza jakościowa środowiska mieszkaniowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Pietrzak, Natalia
Wpływ zmiany ciśnienia porowego w czasie na osiadanie gruntu przy obciążeniu dynamicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Dobisz, Kacper
Pretensioned concrete long span girders – directions of development
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

12345
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/