Politechnika Warszawska


Wariant nazwy wydawcy Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 24
12
następne

Szybka, Jan; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian ; Wiązania, Grzegorz ; Młynarski, Stanisław
Modele ocenowe w problematyce niezawodności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szkoda, Maciej; Lisowska, Aleksandra; Michnej, Maciej; Grzywna, Maciej; Biel, Paweł; Dopierała, Dariusz
Automatyzacja w transporcie publicznym na przykładzie autonomicznego sterowania tramwajem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kaczor, Grzegorz; Szkoda, Maciej; Grzywna, Maciej
Wybrane zagadnienia dotyczące oceny poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL) w kolejowych pojazdach szynowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Grzywna, Maciej; Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz
Analiza przyczyn i skutków uszkodzeń (FMEA) w ocenie ryzyka zagrożeń pojazdów szynowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lewandowski, Jakub; Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz
Model do szacowania trwałości elementów pojazdów z wykorzystaniem losowych oddziaływań na proces zużycia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Grzywna, Maciej; Szkoda, Maciej
Badanie wybranych cech diagnostycznych zestawów kołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dymek, Michał; Sikora, Elżbieta
Emulsions as vehicles for the controlled release of astaxanthin in topical application
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łętocha, Anna; Sikora, Elżbieta
Pre- and probiotics as raw materials for cosmetic products
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Taler, Dawid; Taler, Jan; Marcinkowski, Mateusz; Wrona, Katarzyna
Efficiency of fins of complex geometry shape
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz; Lewandowski, Stanisław
Symulacyjne prognozowanie niezawodności ukladów o elementach opisywanych wieloma rozkladami prawdopodobieństwa uszkodzeń
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz
Zastosowanie analizy FMEA zgodnie z wymaganiami normy PN-EN IEC 60812:2018 do oceny ryzyka w transporcie kolejowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Szkoda, Maciej; Satora, Magdalena
Ocena efektywności eksploatacji lokomotyw spalinowych z wykorzystaniem mobilnych punktów utrzymania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Kisielewski, Piotr
Komputerowe wspomaganie planowania komunikacji miejskiej
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Toś, Cezary
Naziemny skaning laserowy w górnictwie odkrywkowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bąk, Joanna; Królikowska, Jadwiga
Ogrody wertykalne jako element zagospodarowania wód opadowych i nie tylko w jednostkach zurbanizowanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Królikowska, Jadwiga
Rola gospodarki wodomierzowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kulikowski, Henryk; Sorochtej, Małgorzata
Analiza zagrożeń podczas transportu materiałów niebezpiecznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Piec, Paweł
Analiza kosztów eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Gondek, Stanisław; Kieć, Mariusz; Ostrowski, Krzysztof
Strategie sterowania akomodacyjnego stosowane na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Gondek, Stanisław; Kieć, Mariusz; Ostrowski, Krzysztof
Badania empiryczne identyfikujące procesy ruchu na skrzyżowaniach z akomodacyjną sygnalizacją świetlną
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/