Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line w produkcji powłok polimerowych


Numer umowy LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Rodzaj projektu LIDER
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Informcje o projekcie przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 23
12
następne

Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Świergosz, Tomasz; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Emerging waste-free non-destructive system based on molecular sensors originating from novel europium complexes for in-situ determination of polymer coating thickness
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Organic Coatings
Data wydania: 2021
ISSN: 0300-9440
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 6.206
Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Popielarz, Roman
Europium-based luminescent sensors for mapping pressure distribution on surfaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sensors and Actuators. B, Chemical
Data wydania: 2020
ISSN: 0925-4005
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 7.46
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna
Spektroskopowe badania nowych kompleksów samaru(III)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska-Borek, Iwona; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman
Applicability of samarium(III) complexes for the role of luminescent molecular sensors for monitoring progress of photopolymerization processes and control of the thickness of polymer coatings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2018
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.931
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pilch, M.; Topa, M.; Dzięciołowska, K.; Chachaj-Brekiesz, A.; Kamińska-Borek, I.; Ortyl, J.
Elektrochemiczne oraz spektroskopowe badania pochodnych [tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-diono)]europu(III) do roli potencjalnych nowych luminescencyjnych sensorów molekularnych do zastosowań w technologii FPT (Fluorescence Probe Technology)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Topa, M.; Chachaj-Brekiesz, A.; Pilch, M.; Kamińska-Borek, I.; Ortyl, J.
Pochodne kompleksów [tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-diono)]samaru(III) jako nowe luminescencyjne sensory molekularne do zastosowań w badaniach spektroskopowych kinetyki procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pilch, Maciej; Dzięciołowska, Karolina; Chachaj-Brekiesz, Anna; Topa, Monika; Kamińska-Borek, Iwona; Ortyl, Joanna
Luminescent molecular chemosensors for rapid and nondestructive detection of thickness of polymer coatings
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Proceedings
Data wydania: 2017
ISSN: 2504-3900
Pilch, M.; Dzięciołowska, K.; Chachaj-Brekiesz, A.; Topa, M.; Kamińska-Borek, I.; Ortyl, J.
Badania spektroskopowe kompleksów europu(III) opartych o pochodne tlenku fosfiny do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dzięciołowska, Karolina; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Spektrofluorymetryczna metoda pomiarów grubości powłok polimerowych z wykorzystaniem luminescencyjnych sensorów molekularnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska-Borek, Iwona; Ortyl, Joanna
Badania on-line polimerowych materiałów powłokowych przy wykorzystaniu luminescencyjnych kompleksów samaru(III) jako innowacyjnych organiczno-nieorganicznych sensorów molekularnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kamińska-Borek, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Monitoring of photocopolymerization of trimethylolpropane triacrylate with glycidyl methacrylate using by fluorescence spectroscopy technique
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Przydatność metody spektroskopii fluorescencyjnej i różnicowej fotokalorymetrii skaningowej w badaniach kinetyki fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Pudo, Alicja; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Czarna, Magdalena; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Właściwości i zastosowanie pochodnych 2H-1-benzopiran-2-onu jako związków pochodzenia naturalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Czarna, Magdalena; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Właściwości i zastosowanie pochodnych 2h-1-benzopiran-2-onu jako związków pochodzenia naturalnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Czarna, Magdalena; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych o zastosowań w naukach life science
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Fluorofory acenaftenowe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Sterowanie i kontrola w czasie rzeczywistym kinetyką procesu fotopolimeryzacji wolnorodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Pudo, Alicja; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Czarna, Magdalena; Ortyl, Joanna
Assessing the applicability of 2H-1-benzopyran-2-one derivatives as a fluorescent molecular sensor for on-line monitoring photopolymerization processes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2015

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/