Technical Transactions = Czasopismo Techniczne


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Techn.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2005)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2005)
6 (od 2010)
5 (od 2011)
6 (od 2013)
13 (od 2015)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  

Podserie w tej serii:


Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika

Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko

Technical Transactions. Architecture = Czasopismo Techniczne. Architektura

Technical Transactions. Electrical Engineering = Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika

Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia

Technical Transactions. Fundamental Sciences = Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe

Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka

Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka


Publikacje w tym tytule: 364
poprzednie
1234567891011 ... 19
następne

Flaga, Andrzej; Kłaput, Renata; Kocoń, Agnieszka
Model tests of global stability of two types of lightning protection masts under wind action
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2019
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Głąb, Magdalena
Novel hydrogels modified with xanthan gum – synthesis and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2019
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Ozimek, Agnieszka
Landscape dominant element – an attempt to parameterize the concept
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2019
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Hodor, Katarzyna; Fekete, Albert
The sacred in the landscape of the city
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2019
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Noga, Marcin; Juda, Zdzisław
The application of NIMH batteries in a light-duty electric vehicle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2019
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Chowaniec, Agnieszka; Ostrowski, Krzysztof
Epoxy resin coatings modified with waste glass powder for sustainable construction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Ostrowski, Krzysztof; Oleksik, Konrad
Comparative analysis of the coarse aggregate shapes used to manufacturing high performance self-compacting concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Orman, Łukasz J.; Radek, Norbert; Kapjor, Andrej; Karpisz, Dariusz
Passive methods of boiling heat transfer enhancement
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Baczyński, Tomasz; Beńko, Piotr
A commentary on the respirometric evaluation of biodegradable COD fractions in industrial wastewater
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Urbański, Aleksander; Podleś, Krzysztof
A 2D/3D method of the groundwater flow and stability analysis of a slope with dewatering wells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Pięciorak, Edyta; Piekarczyk, Marek; Ciurej, Henryk; Betlej, Michał
The determination of moment resistance for a liner tray restrained by sheeting according to European standard PN-EN 1993-1-3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Grodecki, Michał; Urbański, Aleksander
Landsliding slope supported by gabions – a case study and the methodology of numerical modelling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Wozniak-Szpakiewicz, Ewelina; Zhao, Shouliang
Modular construction industry growth and its impact on the built environment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Suchoń, Filip
The hidden treasure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Maślak, Mariusz; Woźniczka, Piotr; Pazdanowski, Michał
Forecast of a fire spreading in a large-area shopping hall
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata; Krupa, Michał
Eye tracking in research on perception of objects and spaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Jaraczewski, Marcin
Reactive T-topology four-terminal-network compensator for multiharmonic current
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Kwiatkowski, Dominik
Air consumption survey for pneumatic cushion in different nozzle configurations during moving loads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Wilk, Barbara K.; Urbański, Aleksander J.
The impact of the shape of screen openings on groundwater flow to a deep drilled well
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Oćwieja, Dominik; Markowski, Paweł; Prusak, Janusz; Woszczyna, Bartosz
The range of load variability of rectifier units with a concentrated disposition of tram substations as exemplified by a real tram line
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2018
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13

poprzednie
1234567891011 ... 19
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/