Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Zeszyty Naukowe GSMiE PAN
Wydawca Wydawnictwo IGSMiE PAN
ISSN 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 16

Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik; Augustyn, Aleksandra; Olek, Małgorzata
Opłacalność ekonomiczna zmiany wielkości powierzchni kolektorów słonecznych płaskich w instalacji c.w.u. budynku jednorodzinnego – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2018
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz
Odporność zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na wpływy eksploatacji górniczej w obszarze górniczym KWK Janina
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2017
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Pilecka, Elżbieta; Morman, Justyna
Wykorzystanie drobnoziarnistych odpadów wydobywczych wzmocnionych cementem do modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2017
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Pilecki, Zenon; Czarny, Rafał; Matuła, Rafał; Krawiec, Krzysztof; Harba, Paulina; Pilecka, Elżbieta; Barnaś, Maciej
Możliwości systemu Seismobile w przestrzennym zobrazowaniu sejsmicznym i georadarowym podłoża szlaków komunikacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Pilecki, Zenon; Czarny, Rafał; Chamarczuk, Michał; Krawiec, Krzysztof; Pilecka, Elżbieta
Skuteczność rejestracji zestawu pomiarowego strimera sejsmicznego Seismobile
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Pilecki, Zenon; Pilecka, Elżbieta
Podstawowe zasady stosowania metod geofizycznych w badaniu osuwisk i terenów zagrożonych osuwiskami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Kadela, Marta; Gwóźdź-Lasoń, Monika; Dudko-Pawłowska, Iwona
Parametry geotechniczne wybranych odpadów kopalnianych i hutniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Grela, Agnieszka; Łach, Michał; Bajda, Tomasz; Mikuła, Janusz
Alkaliczna aktywacja popiołów po spalaniu mułów węglowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Kogut, Janusz P.; Zięba, Jakub
Funkcje impulsowe jako narzędzie identyfikacji dynamicznych parametrów przypowierzchniowych warstw podłoża
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Pilecka, Elżbieta; Morman, Justyna
Stateczność wałów przeciwpowodziowych z wbudowaną warstwą odpadów powęglowych w świetle obliczeń numerycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Bazarnik, Mirosława
Możliwości aplikacyjne techniki naziemnego skanowania laserowego 3D w rekultywacji terenów górniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Pilecka, Elżbieta; Szermer-Zaucha, Renata
Metody oceny oddziaływania wstrząsów pochodzenia górniczego na budynki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Kuźniar, Krystyna; Tatara, Tadeusz
Drgania pochodzenia górniczego gruntu i fundamentu budynku w ocenie ich szkodliwości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Pilecki, Zenon; Chamarczuk, Michał; Kubańska, Anna; Isakow, Zbigniew; Czarny, Rafał; Krawiec, Krzysztof; Pilecka, Elżbieta; Sierodzki, Przemysław
Porównanie parametrów częstotliwościowo-amplitudowych sejsmicznych źródeł mechanicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Pilecki, Zenon; Stanisz, Jacek; Krawiec, Krzysztof; Woźniak,Henryk; Pilecka, Elżbieta
Numeryczna analiza statecznośći skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2014
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Pilecka, Elżbieta; Manterys, Tomasz
Badania przemieszczeń osuwiska w Mogilanach naziemnym skanerem laserowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2013
ISSN: 2080-0819
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/