Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatorów lub koinicjatorów


Numer umowy UMO-2012/07/D/ST5/02300
Rodzaj projektu SONATA
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 19

Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Świergosz, Tomasz; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Emerging waste-free non-destructive system based on molecular sensors originating from novel europium complexes for in-situ determination of polymer coating thickness
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Organic Coatings
Data wydania: 2021
ISSN: 0300-9440
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 6.206
Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Jankowska, Magdalena; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
Difunctional 1H-quinolin-2-ones as spectroscopic fluorescent probes for real-time monitoring of photopolymerisation process and photosensitizers of fluorescent photopolymer resin in 3D printing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Polymer Journal
Data wydania: 2021
ISSN: 0014-3057
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.546
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Petko, Filip; Galek, Mariusz; Hola, Emilia; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna
One-component cationic photoinitiators from tunable benzylidene scaffolds for 3D printing applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Macromolecules
Data wydania: 2021
ISSN: 1520-5835
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.057
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques; Ortyl, Joanna
Photoinitiator-catalyst systems based on meta-terphenyl derivatives as photosensitisers of iodonium and thianthrenium salts for visible photopolymerization in 3D printing processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2020
ISSN: 1759-9954
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.582
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hola, Emilia; Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Pilch, Maciej; Fiedor, Paweł; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
New, highly versatile bimolecular photoinitiating systems for free-radical, cationic and thiol–ene photopolymerization processes under low light intensity UV and visible LEDs for 3D printing application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: RSC Advances
Data wydania: 2020
ISSN: 2046-2069
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.361
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna; Jankowska, Magdalena; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques
New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2020
ISSN: 1759-9962
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.582
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Machowski, Kamil; Pilch, Maciej; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
Applicability of 1,6-diphenylquinolin-2-one derivatives as fluorescent sensors for monitoring the progress of photopolymerisation processes and as photosensitisers for bimolecular photoinitiating systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers
Data wydania: 2019
ISSN: 2073-4360
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.426
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Chachaj-Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna
Development of new high-performance biphenyl and terphenyl derivatives as versatile photoredox photoinitiating systems and their applications in 3D printing photopolymerization processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2019
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.52
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ortyl, J.
Cationic photoinitiators
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Topa, Monika; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska-Borek, Iwona; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman
Applicability of samarium(III) complexes for the role of luminescent molecular sensors for monitoring progress of photopolymerization processes and control of the thickness of polymer coatings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Data wydania: 2018
ISSN: 1386-1425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.931
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak, Damian; Ortyl, Joanna; Kamińska-Borek, Iwona; Kukuła, Katarzyna; Topa, Monika; Popielarz, Roman
Photopolymerization of hybrid monomers, Part II: Determination of relative quantum efficiency of selected photoinitiators in cationic and free-radical polymerization of hybrid monomers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Testing
Data wydania: 2018
ISSN: 0142-9418
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.943
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak, Damian; Ortyl, Joanna; Kamińska-Borek, Iwona; Kukuła, Katarzyna; Topa, Monika; Popielarz, Roman
Photopolymerization of hybrid monomers Part I: Comparison of the performance of selected photoinitiators in cationic and free-radical polymerization of hybrid monomers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Testing
Data wydania: 2017
ISSN: 0142-9418
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.247
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kukuła, Katarzyna; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Molekularne sondy fluorescencyjne w biologii, biochemii i biotechnologii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Pudo, Alicja; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Kiklica, Ewelina; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Synteza oraz badania spektroskopowe niesymetrycznych pochodnych soli diarylojodoniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Issues
Data wydania: 2015
ISSN: 2392-3954
Lista MNiSW/MEiN: nie
Bilut, Magda; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Badania przydatności sond spektroskopowych do monitorowania procesów fotopolimeryzacji hybrydowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kukuła, Katarzyna; Chachaj-Brekiesz, A.; Kamińska, I.; Ortyl, J.
Badania spektroskopowe pochodnych naftaleno-2-karbonitryli do roli molekularnych sond fluorescencyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kiklica, Ewelina; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Synteza oraz badania spektroskopowe niesymetrycznych pochodnych soli diarylojodoniowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Pudo, Alicja; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/