Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych


Numer umowy LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Informcje o projekcie przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 27
12
następne

Głąb, Magdalena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Krzan, Marcel; Tyliszczak, Bożena
Physicochemical characteristics of chitosan-based hydrogels modified with equisetum arvense L. (Horsetail) extract in view of their usefulness as innovative dressing materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Głąb, Magdalena; Drabczyk, Anna; Kordyka, Aleksandra; Godzierz, Marcin; Wróbel, Paweł S.; Krzan, Marcel; Uthayakumar, Marimuthu; Kędzierska, Magdalena; Tyliszczak, Bożena
Physicochemical characteristics of chitosan-based hydrogels containing albumin particles and aloe vera juice as transdermal systems functionalized in the viewpoint of potential biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Głąb, Magdalena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Duarte Guigou, Martin; Makara, Agnieszka; Gajda, Paweł; Jampilek, Josef; Tyliszczak, Bożena
Starch solutions prepared under different conditions as modifiers of chitosan/poly(aspartic acid)-based hydrogels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Głąb, Magdalena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Duarte Guigou, Martin; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Mierzwiński, Dariusz; Gajda, Paweł; Walter, Janusz; Tyliszczak, Bożena
Multistep chemical processing of crickets leading to the extraction of chitosan used for synthesis of polymer drug carriers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Głąb, Magdalena; Gajda, Paweł; Jaromin, Anna; Czopek, Anna; Zagórska, Agnieszka; Tyliszczak, Bożena
Synthesis and physicochemical evaluation of bees’ chitosan-based hydrogels modified with yellow tea extract
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Głąb, Magdalena; Chorązka, Katarzyna
The impact of the modification of chitosan-based hydrogels by natural substances on their mechanical properties
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Kędzierska, Magdalena; Drabczyk, Anna; Głąb, Magdalena; Tyliszczak, Bożena
Preparation of wound dressings based on polysaccharides and proteins
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Głąb, Magdalena; Tyliszczak, Bożena
Studies on the release of the active substance from polymeric drug carriers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Rudnicka, Karolina; Gatkowska, Justyna; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Jampílek, Josef
In vitro biosafety of pro-ecological chitosan-based hydrogels modified with natural substances
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Biomedical Materials Research. Part A
Data wydania: 2019
ISSN: 1552-4965
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.525
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Bogucki, Rafał; Olejnik, Ewa; Kinasiewicz, Joanna; Głąb, Magdalena
Hydrogels containing caffeine and based on Beetosan® - proecological chitosan - preparation, characterization, and in vitro cytotoxicity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Synthesis, characterization, and in vitro cytotoxicity of chitosan hydrogels containing nanogold
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
Synthesis of bees' chitosan based hydrogels containing aloe vera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Tyliszczak, Bożena
Preparation of polymer materials containing titanium compounds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia
Studies on superabsorbents modified with trehalose
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Krzan, Marcel
Porównanie matryc hydrożelowych na bazie polisacharydów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Grabowska, Beata; Kędzierska, Magdalena
Physicochemical properties and cytotoxicity of hydrogels based on Beetosan® containing sage and bee pollen
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Biochimica Polonica : ABP
Data wydania: 2017
ISSN: 1734-154X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.239
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik, Sonia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Beetosan (R) - based hydrogels modified with natural substances
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Renewable Materials
Data wydania: 2017
ISSN: 2164-6341
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.986
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
In vitro cytotoxicity of hydrogels based on chitosan and modified with gold nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymer Research
Data wydania: 2017
ISSN: 1572-8935
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.434
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Preparation, characterization, and in vitro cytotoxicity of chitosan hydrogels containing silver nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition
Data wydania: 2017
ISSN: 1568-5624
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.911
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Kijkowska, Regina; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Preparation and cytotoxicity of chitosan-based hydrogels modified with silver nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces
Data wydania: 2017
ISSN: 0927-7765
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.997
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/