Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering


Wariant tytułu Inżynieria Ekologiczna
Wydawca Zarząd Głowny PTIE

PTIE Oddział w Lublinie
ISSN 2081-139X
e-ISSN 2392-0629
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
9 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Klasyfikacja ASJC 1105 Agricultural and Biological Sciences: Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
2300 Environmental Science: General Environmental Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 17

Petryk, Agnieszka; Guzdek, Paweł; Petryk, Piotr
Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Młyńska, Anna; Chmielowski, Krzysztof; Młyński, Dariusz
Analiza zmian jakości ścieków w trakcie procesów oczyszczania na oczyszczalni w Przemyślu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Młyńska, Anna; Chmielowski, Krzysztof; Młyński, Dariusz
Analiza ilości ścieków odpływających z aglomeracji kanalizacyjnej w Sanoku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur; Kościsz, Agnieszka
Analiza rozmycia dna cieku górskiego poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Rabie w miejscowości Rabka-Zdrój
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Mikuła, Janusz; Łach, Michał; Mierzwiński, Dariusz
Sposoby zagospodarowania popiołów i żużli ze spalarni odpadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Mierzwiński, Dariusz; Łach, Michał; Mikuła, Janusz
Alkaliczna obróbka i immobilizacja odpadów wtórnych ze spalania odpadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Grela, Agnieszka; Bajda, Tomasz
Usuwanie wybranych związków biogennych z roztworów wodnych z wykorzystaniem metakaolinu i zmodyfikowanego metakaolinu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2362-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Malina, Dagmara
Potecjał aplikacyjny nanometali w ochronie środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Łach, Michał; Mierzwiński, Dariusz; Mikuła, Janusz
Synteza zeolitów z popiołów i żużli ze spalarni odpadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Młyński, Dariusz; Chmielowski, Krzysztof; Młyńska, Anna
Ocena skuteczności oraz stabilności pracy oczyszczalni ścieków w Zabajce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2016
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Problematyka opomiarowania dostawy wody w budynkach wielorodzinnych na tle przyczyn rozbieżności bilansu zużyciu wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2016
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Chmielowski, Krzysztof; Młyńska, Anna; Młyński, Dariusz
Efektywność pracy oczyszczalni ścieków w Kołaczycach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 2081-139X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Thomas, Maciej; Białecka, Barbara; Zdebik, Dariusz
Zastosowanie koagulantów zawierających żelazo dwu- i trójwartościowe do wspomagania wytrącania związków organicznych oraz skompleksowanych jonów miedzi i cyny ze ścieków przemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 2081-139X
Thomas, Maciej; Białecka, Barbara; Zdebik, Dariusz
Źródła jonów miedzi i wybrane sposoby ich usuwania ze ścieków pochodzących z produkcji płytek drukowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 2081-139X
Kozak, Janusz; Suryło, Piotr
Ocena przestrzennego rozkładu dwutlenku azotu na obszarze Bielska-Białej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Jamróz, Agnieszka; Generowicz, Agnieszka
Edukacja ekologiczna w gospodarowaniu odpadami na terenie gminy i miasta Skawina
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 2081-139X
Grzegorczuk-Nowacka, Milena; Anielak, Anna M
Wpływ jonów żelaza na adsorpcję kwasów fulwowych na węglu aktywnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2011
ISSN: 2081-139X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/