Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XI Konferencja Naukowa, 1965

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1965
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 81
poprzednie
12345
następne

Golczyk, Marian; Wiązecki, Edward
Niektóre problemy technologii i szczelności betonu w żelbetowych powłokach chłodni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Florek, Andrzej
Wpływ kruszywa wapiennego na jakość betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Danilecki, Władysław; Mączyński, Maciej
Korozja gazowa wiaduktów nad torami kolejowymi. Wyniki badań wiaduktów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Chrabczyński, Grzegorz
Aktywizacja siarczanowa popiołów lotnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Błach, Stanisława
Odporność polskich cementów na agresję siarczanową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Bastian, Stanisław; Grüner, Małgorzata
Odporność tworzyw cementowych w warunkach agresji słabo kwaśnych środowisk
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Zieliński, Jerzy L.
Badanie strefy zakotwień elementów kablobetonowych poddanej działaniu grupy sił sprężajacych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Wiśniewski, Leszek
Uwagi o kształtowaniu przekroju dźwigara dwuteowego z uwzględnieniem stateczności środnika
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Tyszowiecki, Jan Kanty
Zasady wymiarowania płyt dwukierunkowo sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Stupnicki, Wiesław
Wpływ zarysowania na rozkład sił wewnętrznych oraz nośność symetrycznie sprężonego dźwigara bezprzekątniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Suwalski, Jan; Włodarczyk, Józef
Wykonanie i montaż prefabrykowanych ram "H" w budownictwie przemysłowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Sieczkowski, Jeremi
Badania wiaduktu ramowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Rybak, Mieczysław
Wnioski z badań połączeń klejowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Ruppert, Jerzy
Wzmacnianie monolitycznych stropów żelbetowych przez częściowe sprężanie w świetle badań i realizacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Przyłęcki, Stanisław; Wodziński, Stanisław
Badania modelowe wysięgników rurowych dźwigów typu "Derrick"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Mielnik, Antoni
Badania naprężeń, mikrorys i innych parametrów belek żelbetowych za pomocą czujnika akustycznego /elektrofonoskopu/
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Mames, Jakub
Praca elementów sprężonych z betonu lekkiego na kruszywie spiekanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Łubiński, Mieczysław; Filipowicz, Andrzej; Radejowska-Iwanowska, Barbara
Określenie naprężeń granicznych metodą stanów granicznych dla stali konstrukcyjnych i stopów aluminium
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Lewicki, Bohdan; Derentowicz, Hanna; Kubicki, Jan
Metody obliczeń ugięć belek żelbetowych pod obciążeniem długotrwałym w świetle weryfikacji doświadczalnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Kuś, Stanisław; Zieliński, Jerzy
Badania wpływu przewiązek i strzemion na nośność zespolonych elementów stalobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965

poprzednie
12345
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/