Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kozak, Roman

Prace badawcze dotyczące kontroli własności mieszanki betonowej w procesie technologicznym i kontroli jakości prefabrykatów [koreferat]

typ: referat opublikowany w książce

 

Opublikowane w XV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB, Poznań-1969-Krynica : referaty i komunikaty
Numer tomu 3
Tytuł tomu Referaty problemowe
Numer części 2
Tytuł części Referaty dyskusyjne
Zakres stron 123-130
Język polski
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Poznańskiej
Data wydania 1969
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XV
Miejsce konferencji Poznań
Krynica
Data konferencji 1969
Uwagi Koreferat do referatu Ryszarda Kowalskiego

tematyka
Słowa kluczowe prefabrykacja, produkcja, prefabrykaty, proces produkcji, proces technologiczny, beton, mieszanki betonowe, kontrola jakości, wytrzymałość betonu, wytrzymałość na ściskanie, obróbka cieplna

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/