Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LX Konferencja Naukowa, 2014

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2014
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
1 ... 345678910
następne

Chmielewski, Tadeusz; Górski, Piotr; Breuer, Peter; Konopka, Eduard
Porównanie obliczonych i pomierzonych techniką GPS charakterystyk dynamicznych komina przemysłowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bosak, Grzegorz
Badania modelowe działania wiatru na budynek wysoki
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bęben, Damian; Wrzeciono, Michał
Analiza numeryczna mostu gruntowo-stalowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Baran, Wiesław
Możliwości obliczeniowe a wymagania wg Eurokodu 3 przy wyznaczaniu sił przekrojowych konstrukcji powłokowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Skrzypczak, Izabela; Buda-Ożóg, Lidia
Wskaźnik jakości produkowanego betonu a niezawodność w odniesieniu do próby o małej liczebności
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Poznyak, Oksana; Melnyk, Andryy
Non-autoclaved aerated concrete made of modified binding composition containing supplementary cementitious materials
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Łukowski, Paweł; Sokołowska, Joanna Julia; Kępniak, Maja
Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadowego pyłu perlitowego w budowlanych kompozytach polimerowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Karaś, Sławomir; Klimek, Beata
Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Jasiczak, Józef; Kanoniczak, Marcin; Smaga, Łukasz
Normowe pojęcie rodzina betonów na przykładzie ciągłej produkcji płyt Spiroll
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Grzeszczyk, Stefania; Jurowski, Krystian
Wpływ stopnia rozdrobnienia metakaolinu na właściwości samozagęszczalnych betonów do robót podwodnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Golewski, Grzegorz L.
Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Franus, Małgorzata; Bandura, Lidia
Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Budzyński, Waldemar; Góra, Jacek; Piasta, Wojciech; Turkiewicz, Tadeusz
Moduł sprężystości betonów z kruszywami łamanymi z polskich i ukraińskich skał magmowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Wilk, Krzysztof
Znaczenie efektywnych wartości parametrów gruntu w określaniu nośności podłoża spoistego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Straż, Grzegorz
Identyfikacja lokalnych gruntów organicznych na podstawie wyników badań sondą statyczną CPT
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Nepelski, Krzysztof
Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Knapik, Karolina; Bzówka, Joanna; Russo, Giacomo
Compressibility of kaolinite treated with fly ash from fluidized bed combustion
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Gorączko, Aleksandra; Gadomska, Maria; Kumor, Maciej K.
Monitorowanie przemieszczeń wybranego budynku posadowionego na podłożu ekspansywnym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Gazda, Lucjan; Franus, Małgorzata
Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Daniszewska, Ewa
Zastosowanie ANFIS w analizie wyników badań gruntów
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
1 ... 345678910
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/