Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Nowak, Maciej Jacek

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 jako instrument zarządzania środowiskiem - kluczowe problemy

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The plans of the protection tasks for the Natura 2000 areas as an instrument for environmental management - the key issues
Data wydania 2014
Opublikowane w Budownictwo i Architektura
Vol. 13 (1)
Zakres stron 7-14
Język polski
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ISSN 1899-0665
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LX
Miejsce konferencji Lublin
Krynica
Data konferencji 2014
Uwagi Art. w czasopiśmie "Budownictwo i Architektura"
Data dostępu 2015-05-14

tematyka
Słowa kluczowe zagospodarowanie przestrzenne, projekty budowlane, plany zagospodarowania
Słowa kluczowe autorskie plan zadań ochronnych, obszar Natura 2000, ochrona przyrody, dokumenty planistyczne

the plan of the protection tasks, Natura 2000 area, nature protection, planning and design documents

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LX Konferencja Naukowa, 2014
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/